AVANOS BÖLGESİNDE GELENEKSEL SERAMİK ÜRETİMİ YAPAN KÜÇÜK İŞLETMELERDE ÜRETİM SORUNLARI


SEVİM S. S. , ÖNAL N. O.

5.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 August 2012, no.5, pp.365-382

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.365-382

Abstract

ABSTRACT

The humankind focused on to use and to produce the pots and pans that are directed on the requirements with passing the settled life. The ceramic production process that began with shaping and cooking the clay in the Neolithic Age is obtained to this day. One of most important centers that the traditional production continues form the past to present-day is Anatolia. When we look at the history process, we see that the pot production was common in the entire Hittite world; this pot production passed to other regions, and disappeared in time; and only some pot production centers (Avanos- Kinik- Mihalliçci - Menemen) came to this day, by no disappearing. The matters that appear in both of on and after production process brought this heritage to terminate point in these regions that have an important duty for to carry both of historical and cultural heritage to tomorrows.

 

Avanos that has a rooted history for Anatolia ceramic production and is an important center will be evaluated as a pilot region in this research. The solution suggestions will be developed by finding the production matters that are exposed on beginning, during and after the process. General production matters that effect present-day’s ceramic workings will be arranged, and the knowledge and solve suggestions that are about preferred solve required subjects will be presented in this research content. The research results will be presented by sampling of other regions that struggles similar production matters, and integration of presented amendment and development works will be supplied.

 

Keywords: Traditional Ceramic, Avanos, Ceramic productions matters

ÖZET

İnsanoğlu, yerleşik hayata geçmesiyle birlikte ihtiyacına yönelik çanak-çömleği kullanmaya ve üretmeye ağırlık vermiştir. Neolitik dönemde kilin biçimlendirilip ateşte pişirilmesiyle başlayan seramik üretim süreci, günümüze dek süregelmiştir. Geleneksel üretimin geçmişten günümüze kadar devam ettiği en önemli merkezlerinden birisi Anadolu’dur. Tarih sürecine bakıldığı zaman neredeyse tüm Hitit dünyasında çömlek üretimi yaygınken, zaman içinde bu çömlek üretimi yavaş yavaş diğer bölgelerde yok olup gitmiş, sadece birkaç çömlek üretim merkezi (Avanos- Kınık- Mihallıçık - Menemen) yok olmadan günümüze kadar gelmiştir. Hem tarihsel hem de kültürel mirasın yarına taşınmasında önemli bir görev üstlenmiş olan bölgelerde, üretim sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan sorunlar bu mirası bitirme noktasına getirmiştir.

 

Araştırma kapsamında; Anadolu seramik üretiminde köklü bir geçmişi bulunan ve önemli bir merkez olan Avanos, pilot bölge olarak ele alınacaktır. Bu bölgede üretim öncesinde, sürecinde ve sonrasında karşılaşılan üretim sorunları tespit edilerek çözüm önerileri geliştirilecektir. Araştırma kapsamında günümüz küçük ölçekli seramik işletmelerinin karşılaştığı genel üretim sorunları sıralanacak, öncelikli çözüm getirilmesi gereken konularda bilgi ve çözüm önerileri sunulacaktır. Araştırma sonuçları, benzer üretim sorunlarıyla karşı karşıya kalan diğer bölgeler için de örnek teşkil ederek, sunulacak iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının entegrasyonu sağlanabilecektir.

 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel seramik, Avanos, seramik üretim sorunları