Etkinlik Turizminin Algılanan Sosyo-Ekonomik Etkilerini Belirlemeye Yönelik İstanbul Destinasyonunda Bir Araştırma


ÇELİK A. , Meydan Uygur S.

İşletme Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, cilt.11, no.1, ss.35-50, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: İşletme Fakültesi Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi
  • Sayfa Sayıları: ss.35-50

Özet

Etkinlik turizmi, etkinliklerin yapıldıgı destinasyonları birçok yönden etkilemektedir. Bu etkiler; ekonomik, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel, fiziksel, politik, turizm ve psikolojik etkilerdir. Arastırma, bir destinasyonda etkinliklerin meydana getirdigi etkilerden sosyo-ekonomik etkilerin belirlenmesini amaçlanmaktadır. $stanbul'un 2010 yılı Avrupa Kültür Baskenti seçilmesinden dolayı arastırmanın evreni $stanbul ilinde faaliyet gösteren A grubu seyahat acentaları ve fuar organizatörleri olarak belirlenmistir. Arastırmada, Gürsoy, Kim ve Uysal (2004) tarafından etkinliklerin sosyo-ekonomik etkilerinin ölçülmesi için gelistirilen sosyoekonomik ölçek kullanılmıstır. Anket yöntemi kullanılarak toplanan verilere güvenilirlik analizi, faktör analizi ve t testi uygulanmıstır. Analizler sonucunda algılanan sosyo-ekonomik etkilere yönelik dört faktör tespit edilmistir. Bu faktörler; "topluluk bagdasımı", "ekonomik yarar", "sosyal yarar" ve "sosyal maliyet" faktörleri olarak isimlendirilmistir. Arastırma sonuçlarının Gürsoy vd. (2004) tarafından ölçegin gelistirildigi arastırma sonuçları ile paralellik gösterdigi tespit edilmistir.