Fen Eğitimi Araştırmaları: Yeni Yaklaşımlar ve Teknolojik Uygulamalar


Creative Commons License

Büyük U. (Editor)

İksad International Publishing, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: İksad International Publishing
  • City: Ankara

Abstract

Kasıtlı olarak ve istendik yönde davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlanan eğitim, insanlık tarihi boyunca formal veya informal olarak varlığını sürdürmüştür. Bu süreçte “neyi, nasıl öğretirim” sorusu ise hep bir araştırma konusu olmuş, araştırmalar sonucunda eğitimde farklı yöntem, teknik ve materyallerden yararlanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Hayatımızın hemen her alanında kolaylık sağlamak amacıyla kullanılan teknoloji bu noktada devreye girmiş; eğitimin kalitesini artırmak, etkili öğrenme-öğretme ortamları oluşturmak için çeşitli şekillerde işe koşulmuştur.

Teknolojinin eğitime girişi oldukça eski olmakla birlikte bu sürecin kâğıdın elde edilmesi ile başladığı; kitap, hesap makinesi, tarayıcı, televizyon, slayt projektörü, bilgisayar gibi aletlerin kullanımıyla da teknolojinin eğitimdeki yerinin giderek genişlediği söylenebilir. Günümüz eğitim programları bu açıdan incelendiğinde, teknolojinin eğitimdeki yerinin süreç içinde daha işlevsel hale getirildiği, dahası 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan kazanımlarla bireylerin teknolojiden yararlanmanın ötesinde teknolojiyi öğrenmeleri ve onu geliştirecek becerilere sahip olmaları gerektiği görülmüştür. Bu durumla birlikte teknolojinin eğitimde katalizör olmaktan çıkıp disiplinler arası yaklaşımla ele alınarak, bireyde; sorunlara ilişkin buluş, inovasyon yapabilme gibi üst düzey becerilerin kazandırılması noktasında tercih edilmesi gerektiği açıkça belirtilmiştir.

 

Bu kitapta özellikle teknolojiyle yakından ilgili disiplinlerin başında gelen fen bilimleri eğitiminde kullanılan yeni yaklaşımlar, teknolojiler tanıtılmış ve bu teknolojilerin kullanımına dair örneklere yer verilmiştir.

Birinci bölümde yazarlar, ana disiplinin fen bilimleri olduğu STEM eğitimi kapsamında robotik teknolojisini kullanarak, Robotik Destekli STEM (RoboSTEM) uygulamaları gerçekleştirerek, bu uygulamaların ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır.

İkinci bölümde yazarlar, ortaokul 8. sınıf fen bilimleri dersi “Maddenin Halleri ve Isı” ünitesinde herhangi bir problemle karşılaşan öğrencilerin Lego Mindstorms NXT robot eğitim seti kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlama ve öğrencilerin bu süreçte değişen bilimsel süreç becerileri ile fen bilimleri dersine yönelik tutumlarını incelemiştir.

Üçüncü bölümde yazarlar, fen bilimleri dersi yenilenebilir enerji kaynakları konusunun robotik tekniği ile öğretiminin, ortaokul 8. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin yenilenebilir enerji ile çevreye yönelik tutumlarına ve çevre dostu davranışlarına etkisi nedir sorusuna yanıt aramışlardır.

Dördüncü bölümde ise özellikle 21. yy ile birlikte kendine daha çok yer bulan bilgi işlemsel düşünme sürecini araştırmasına konu edinen yazarlar, çalışma sürecinde probleme dayalı STEM eğitimi ile tasarlanmış kodlama etkinliklerinin, fen bilgisi öğretmenliği 4. sınıf öğrencilerinin bilgi işlemsel düşünmeleri üzerine etkisini incelemeyi amaçlamıştır.

Kitabın son bölümünde ise yazarlar, fen eğitiminde artırılmış gerçeklik kullanımının, ortaokul 7. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerin astronomiye yönelik ilgi ve artırılmış gerçeklik kullanımına ilişkin tutum üzerinde anlamlı bir farka yol açıp açmadığını incelemişlerdir.

Bu eserin hazırlanmasında emek sahibi olan tüm yazarlara, verdikleri anlamlı katkılardan dolayı şükranlarımı ifade etmek isterim.

 

Kitabın ilgilenen herkese faydalı olması dileklerimle…

 

Prof. Dr. Uğur BÜYÜK

                                                                                                                                                                                          Kayseri, 2019