Nanylphenol uygulanan dişi ratlarda melatoninin böbrek üzerine koruyucu etkisi


Göktepe Ö. , Bilgici P., Önder G. Ö. , Suna P., Bolat D., Balcıoğlu E. , ...Daha Fazla

MAS 10th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL & MEDICAL SCIENCES , İzmir, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2019, ss.465-475

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.465-475

Özet

Çevremizde bulunan endokrin bozucular ya da hormon benzeri etki eden kimyasallar endojen hormonların etkilerini baskılayarak metabolizmayı bozmaktadırlar. Bunlardan biri olan Nonylphenol (NF) canlı dokularda biyolojik birikime neden olmaktadır. Geceleri pineal bezden salınan melatonin sirkadiyen ritimde önemli bir fonksiyona sahiptir ve reaktif oksijen türleri (ROS)’nin neden olduğu oksidatif strese karşı hücrelerde koruyucu olarak işlev görmektedir. Bu alışmada NF’ün böbrek dokusu üzerindeki etkisine karşı antioksidan özelliğe sahip olduğu bilinen melatoninin olası koruyuculuğunun histopatolojik olarak belirlenmesi ama lanmıştır. Çalışmada, 200-250 gr ağırlığında, 8-10 haftalık Wistar albino türü dişi sı an her grupta 7 sı an olacak şekilde rastgele 3 gruba ayrıldı (Kontrol grubu, NF grubu, NF+Melatonin grubu). Kontrol grubuna herhangi bir işlem uygulanmadı. NF grubuna 16.günde tek doz 50 μl NF 100 μl mısır yağında özdürülerek gavaj yolu ile verildi. NF+Melatonin grubuna ise 10mg/kg melatonin 15 gün süreyle intraperitoneal olarak enjekte edildikten sonra 16. gün tek doz 50 μl NF 100 μl mısır yağında özdürülerek gavaj yolu ile verildi. Ertesi gün anestezi altında böbrek dokuları ıkarılarak %10 formaldehit i erisinde tespit edildi. Tespit işleminden sonra dokular rutin doku takibi basamaklarından ge irilerek Hematoksilen&Eozin ve PAS ile boyandı. Elde edilen görüntüler üzerinde histopatolojik değerlendirme yapıldı. Kontrol grubuna ait böbrek dokuları normal histolojik görünüm sergilemekteydi. Ancak kontrol grubu ile karşılaştırıldığnda NF grubunda genel olarak hemoraji ve infiltrasyon alanları ile birlikte proksimal tübüllerdeki hücrelerde fır amsı kenar kaybı gözlenirken NF+Melatonin grubunda bulgular fark edilir şekilde azalmıştı. Sonu olarak melatoninin NF'nin oluşturduğu hasara karşı koruyucu etkisi olduğu ve elde edilen sonu ların, klinik uygulamalara ışık tutacağı kanısındayız.