Radyo Astronomide Radyo Frekans Girişim Etkileri


Çetin T., KÜÇÜK I.

VII. URSI-Türkiye'2014 Bilimsel Kongresi ve Ulusal Genel Kurulu, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Ağustos 2014, ss.246-248

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Elazığ
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.246-248

Özet

Bu çalışmada, radyo alıcılar ve radyo teleskopların yapısı ve kullanılan gözlem yöntemleri tanıtılmış; zararlı dahili ve harici RFI kaynakları ile astronomik ölçümler üzerindeki olası etkileri tartışılmıştır. Çeşitli gözlemevlerindeki RFI verileri ve radyo çevrenin evrimi incelenmiştir. Radyo gözlemevleri, kendisinden kaynaklı radyo girişimlerden etkilenmektedir. Bu nedenle genellikle 30-2600 MHz bandında dahili radyasyon ölçülür. Gözlemevlerinin gelecekte RFI algılama konusunda kendilerini daha fazla geliştirmeleri gereğine vurgu yapılmış ve yeni RFI izleme sistemleri tanıtılmıştır.

In this study, the structure of radio receivers and radio telescopes and observation methods used have been introduced; the possible effects of harmful internal and external RFI sources on astronomical measurements are discussed. The evolution of the RFI data and radio environment in several observatories were examined. Radio observatories are affected by radio interferences caused by themselves. For this reason, the internal radiation is usually measured in the 30-2600 MHz band. The emphasis was put on the need to develop themselves in RFI detection of observatories in the future and the new RFI monitoring systems have been introduced.