Türkiye’de Petrol Fiyatları, İhracat Ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı Ve Dinamik Nedensellik Analizi


Creative Commons License

Altıntaş H.

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.9, ss.1-30, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1-30

Özet

Bu çalışma, 1987-2010 dönemi üç aylık verileriyle ihracat, yurtdışı reel gelir, reel döviz kuru, reel petrol fiyatları ve nispi ihracat fiyatı değişkenleri kullanılarak ARDL yöntemi ve nedensellik testleriyle Türkiye’nin ihracat fonksiyonunu tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Tahmin sonucunda ihracat ve belirleyicileri arasında uzun dönemde bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uzun dönemde yurtdışı reel gelirdeki yüzde 1 artışın ihracatta yüzde 5.93’lük iyileşmeye, reel döviz kurundaki yüzde 1’lik artışın ihracatta yüzde 0.61’lik bir kötüleşmeye neden olmaktadır. Nispi ihracat fiyatı uzun dönemde anlamlı bulunmamıştır. Reel petrol fiyatının ihracat üzerindeki etkisini gösteren esneklik değeri (0.22) pozitif ve anlamlı bulunmuştur. Bu sonuç incelenen dönemde petrol fiyatındaki artıştan ihracatın zarar görmediğini göstermiştir. Granger nedensellik sonuçları petrol fiyatı-nispi ihracat fiyatı ve yurtdışı reel gelir-ihracat arasında iki yönlü nedensellik olduğunu göstermiş ve böylece Türkiye’de ihracatın dışsal ekonomik gelişmelere daha duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır

This paper aims to estimate export for Turkey function by using export, real oil prices, real exchange rate, foreign real income and relative export price applying ARDL methodology and Granger causality tests by using quarterly data for the period 1987-2010. The results suggest that there is a long-run relationship between export and its determinants. In the long run, a one percent increase in real foreign income leads to a 5.93 percent improvement in export, while a one percent increase in real exchange rate deteriorates 0.61 percent in export. Relative export price is not found statistically significant in the long run. The effect of the real price of oil on export is estimated to be positive and statistically significant with an elasticity of 0.22. This results implies that exports do not suffer from the increase in the price of oil for examined period. The result of Granger causality indicates that there is a bidirectional causality between oil prices-relative export price and foreign real income-export which infers that Turkey’s export is more sensitive to external economic developments.