CARE IN OUTPATIENT LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY


Creative Commons License

Sürme Y.

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.29, no.3, pp.217-221, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 29 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.34108/eujhs.714573
  • Title of Journal : Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.217-221

Abstract

Gü nü birlik cerrahi, gü nü birlik cerrahi kriterlerine üyan hastaların, elektif olarak cerrahi girişime alınmasını ve girişim sonrası aynı gü n hastaneden çıkışlarının gerçekleştirildig i girişimler olarak tanımlanmaktadır. Gü nü birlik olarak gerçekleştirilen ameliyatlardan birisi olan laparoskopik kolesistektomi, gü nü mü zde anestezi yo ntemlerinin, cerrahi tekniklerin ve bakım sistemlerinin gelişimi sonücü yaygın bir şekilde küllanılmaktadır. Gü nü birlik laparoskopik kolesistektomi minimal insizyon ve büna bag lı daha az ag rı, dü şü k stres tepkisi, komplikasyon oranlarının yatış yapılarak yü rü tü len laparoskopik kolesistektomiden farklı olmaması, yatış sü resinin kısa olması ve bü sayede hasta memnüniyetini arttırması gibi nedenlerle tü m dü nyada tercih edilmektedir. Hastalar ameliyat sonrası aynı gü n tabürcü edildikleri için ameliyat sonrası sık karşılaşılan ag rı, bülantı -küsma, kanama gibi semptomların dikkatlice izlenmesi, bü semptomların farmakolojik ve non farmakolojik yo - netimi o nemli hemşirelik girişimleridir. Gü nü birlik laparoskopik kolesistektomi işlemi o ncesi hastaların gereksinimlerine ve gelişebilecek komplikasyonlara yo nelik kapsamlı eg itim verilmesi, iyileşme sü recinin kısalmasına, etkili bir semptom yo netimi sag lanmasına ve yeniden hastane yatışlarının o nlenmesine olanak sag lar. Bü makalede gü nü birlik laparoskopik kolesistektomi ilgili hemşirelik bakımını sünmak hedeflenmiştir.