NEVRUZ BAYRAMI NIN ALGISAL DÖNÜŞÜMÜ TÜRK BASININDA NEVRUZ ALGISI


Creative Commons License

Arklan Ü., Akdağ M. , Akgül M.

Uluslararası Sosyal Araştrımalar Dergisi, vol.8, pp.779-792, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8
  • Publication Date: 2015
  • Doi Number: 10.17719/jisr.20153913796
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Araştrımalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.779-792

Abstract

Nevruz, Türk dünyasında köklü bir geçmişe, olumlu çağrışımlara, birleştirici ve bütünleştirici bir öze ve tüm bu yönleri itibariyle ayrı bir yere sahiptir. Nevruz’un söz konusu özellikleri zaman içerisinde ve coğrafi şartlar doğrultusunda birtakım değişimler göstermekle birlikte günümüze kadar gelebilmiştir. Günümüzde ise bilhassa ülkemizde önceki dönemlerinde hiç rastlanmayan bir dönüşüm içerisine girerek bir grubun propaganda amaçlı olaylar çıkarmak, taşkınlıklar yapmak üzere kullandığı bir başkaldırı aracı rolü de üstlenir olmuştur. Nevruz’un özüyle de çok örtüşür bir nitelik taşımayan söz konusu dönüşümü üzerine odaklanan bu çalışma, Türk basını bağlamında Nevruz algısı üzerine yoğunlaşmakta, gazetelerin haber içerikleri doğrultusunda Türk basınının Nevruz algısını ortaya koyma amacı taşımaktadır. Farklı yayın politikaları ve okuyucu profillerine sahip dört ulusal gazete (Yeniçağ, Cumhuriyet, Zaman ve Hürriyet) içeriklerinin analiz edilmesi neticesinde, Nevruz’un artık bir bahar bayramı çağrışımının yanı sıra, belirli bir grup tarafından propaganda amaçlı sahiplenilerek terör ve terör olayları çağrışımı da yaptığı, o yönde bir algılanışa da sahip olduğu yönündeki sonuçlar, gazetelerdeki haber detaylarıyla birlikte ortaya konulmaktadır.