"Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği" Yeni Medya Ortamında Sinema


DOĞAN TOPÇU A., ÖZLER E.

I. Uluslararası Yeni Medya Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Turkey, 8 - 09 May 2014, pp.222-236

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.222-236

Abstract

New media as a concept has been voiced in the 1970s with the technological developments and the researches in the information and communication fields, and also it attracted attention with the support of the computer technology and the Internet in 1990s. It begins to be referred to extensively in the area of communication with major changes taking place in the digital area in 2000s. New media refers to a new area where the possibilities offered as distinct from traditional communication tools, such as radio, television, cinema and newspapers, is shaped by computer and Internet technologies. One of the traditional communication tools which is changing according to computer and Internet technologies is cinema.

When we look at the historical context, it can be seen that technological developments are effective in the cinema in every period. W. Benjamin criticized the technology with the loss of oneness and the uniqueness of a work of art which causes to lead to loss of "aura", and with that technology, by the new media, in which goes beyond the reproduction, and the digital encodings has created a new multi-layered and participation structure which simultaneously transmits and processes a large amount of message. From this point, new media which include digital technologies and eliminate the temporal and spatial boundaries of voice, video and knowledge transfer have effect the cinema in terms of both form and content, in parallel with Lev Manovich?s foresight in 1990s. In this study, cinema as new media will be evaluated according to new media's features and it will be presented concretely with examples from films to show how it affects cinema in terms of content and format.

Yeni medya kavram olarak bilgi ve iletişim alanlarındaki araştırmalar ve teknolojik gelişmelerle 1970’lerde dile getirilmiş, 1990’larda bilgisayar teknolojisi ve internetin katkısıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve 2000’lerde dijital alanda yaşanan büyük değişmelerle iletişim alanında yoğun olarak anılmaya başlamıştır. Yeni medya, geleneksel iletişim araçları olarak adlandırılan radyo, televizyon, sinema ve gazeteler gibi iletişim araçlarından farklı olarak bilgisayar ve internet teknolojisinin sunduğu olanaklar ile biçimlenen yeni bir alanı işaret eder. Bilgisayar ve internet teknolojilerindeki gelişmeler çerçevesinde değişen geleneksel iletişim araçlarından biri de sinemadır.

Tarihsel çerçevede bakıldığında teknolojik gelişmelerin sinemada her dönem etkili olduğu görülebilir. W.Benjamin’in, sanat yapıtının tekliği ve biricikliğini kaybetmesini, “aura”nın yitirilmesine yol açmakla eleştirdiği teknoloji ile yeniden üretimin çok ötesine geçilmiş yeni medya aracılığıyla,sayısal kodlamalarla çok miktarda iletiyi aynı anda aktaran ve işleyen katılımlı ve çok katmanlı yeni bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu açıdan dijital teknolojileri içeren, ses, görüntü ve bilgi aktarımında zamansal ve mekânsal sınırları ortadan kaldıran etkileşimli özellik taşıyan yeni medya ortamı, artık Lev Manovich’in 1990’lardaki öngörüsüne paralel biçimde sinemayı hem biçim hem de içerik açısından etkilemiştir. Bu çalışmada yeni medya ortamı olarak sinema, yeni medyanın özellikleri açısından değerlendirilerek bu durumun sinemayı içerik ve biçim açısından nasıl etkilediği, filmlerden verilecek örneklerle somutlaştırılarak ortaya koyulacaktır.