GENÇ TÜKETİCİLERİN HELAL SERTİFİKASI KONUSUNDA FARKINDALIĞI VE BUNUN GIDA TERCİHİ ÜZERİNE ETKİLERİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Sipahioğlu O. , Akbulut M. S. , Daştan Ş., Can E.

Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi, cilt.1, ss.110-121, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Helal ve Etik Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.110-121

Özet

Dünyada ve Türkiye’de helal gıda pazarının günden güne hızlı bir şekilde geliştiği gözlemlenmektedir. Helal sertifikalı gıda ürünlerinin geleceğini, günümüz gençliğinin helal sertifikası konusundaki farkındalığı ve talepleri belirleyecektir. Bu çalışmanın amacı, 18-32 yaş arasındaki genç tüketicilerin helal gıda sertifikası konusunda farkındalıklarının ve bunun gıda tercihleri ile satın alma kararına etkisinin araştırılmasıdır. Bu çalışma kapsamında Kayseri ili Erciyes Üniversitesi’nde bulunan İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin dindarlık düzeyinin, helal sertifikası hakkında bilgi seviyelerinin, helal sertifikasına verdikleri önemin ve bunun satın alma kararına etkisinin ölçülmesi amacıyla bir anket uygulanmıştır. Ayrıca aynı amaçla daha fazla genç tüketiciye ulaşmak için internet üzerinden de bir anket çalışması yapılmıştır. Bu anketlere toplamda 772 kişi katılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, ilahiyat fakültesi öğrencilerinin dini hassasiyetlerinin daha yüksek, internet anketine katılan genç tüketicilerin ise helal sertifikası konusunda daha bilinçli oldukları bulunmuştur. Bununla birlikte genel nüfusu temsil eden mühendislik fakültesi öğrencilerinin verdikleri puanların da yüksek oluşu, bu grubun da helal sertifikası konusunda önemli düzeyde bilinçli olduğunu göstermiştir. Ayrıca helal sertifikası konusunda genç kadın tüketicilerin, erkek tüketicilerden daha dazla hassasiyet gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak genç tüketiciler arasında yüksek helal gıda duyarlılığı belirlenmiş olup helal sertifikalı ürün ve işletmelere olan talep kuvvetlidir.
Halal food market in the world and Turkey develops at a fast pace. The future of halal certification in food products will be determined by the awareness and demands of young consumers about halal certification. The aim of this study was to investigate the awareness of young consumers between the ages of 18-32 on halal food certification and its effect on food preferences and purchasing intention. Within the scope of this study, a questionnaire was applied to measure the level of religious awareness, the level of knowledge about halal certification, the importance they attach to halal certificate and its effect on the purchasing intention of students of the Faculty of Theology and Faculty of Engineering at Erciyes University, Kayseri. In addition, a questionnaire was conducted over the internet to reach a higher number of young consumers. A total of 772 people participated in these questionnaires. As a result of the study, it was found that while the religious sensitivity of theology faculty students was higher, the young consumers who participated in the internet questionnaire were more aware about the halal certification. However, the high scores given by the engineering students representing the general young consumers showed that this group was also highly aware of the halal certification. Also, it was determined that young female consumers were more conscious than male consumers regarding the issue of halal food certification. In conclusion, this study determined a high level of awareness about halal certification and there exists are strong demand for halal food products and halal certified food service outlets.