ERÜ Makina Mühendisliği İkinci öğretim MÜDEK Özdeğerlendirme Ara Raporu


Tekin Y.

MÜDEK, ss.250, Kayseri, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Basıldığı Şehir: Kayseri

Özet

Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde 2011 yılı Haziran ayında Akreditasyon

Komisyonunu ve alt komisyonları kurulmuş olup, bu alt komisyonlarda görev alan kişiler,

2018 Ocak ayında yapılan toplantıda (Ek-1) yeniden belirlenmiştir. 5-7 Mart 2017 Tarihinde

Bölümümüzü ziyaret eden MUDEK değerlendirme takımının hazırlamış olduğu Program

Değerlendirme Yetersizlikler Özeti (Ek-2.a) incelendikten sonra ileriye yönelik olarak

yapılması gereken çalışmalar Akreditasyon Komisyonu 2017 Haziran ayı Toplantısı (Ek-

2.b)'nda planlanmış ve uygulamaya alınmıştır. MUDEK değerlendirme takımının hazırlamış

olduğu 2017 yılı sonundaki Program Değerlendirme Yetersizlikler Özeti dikkate alınarak

İkinci Öğretim Programında yapılan düzenlemeler ve iyileştirmelerin yer aldığı rapordur.