A Survey to Identify the Turkish People's Approach on Animal Rights Concept: II. Attitude Analysis Related to Animal Love, Animal Identification, Animal Ownership and Eating Habits


Ozkul T., Sarıbaş T., Uzabaci E., Yuksel E.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.19, no.2, pp.199-202, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier

Abstract

The present study was undertaken to determine the Turkish people’s cognitive level and perception on the concept of animal rights. For this aim, A questionnaire was developed for collecting data and was applied to participants in seven provinces which are considered to represent geographical regions of Turkey. The survey was applied by interviewing with 2016 participants individually. The responses to the questions of animal love, identification of animals, animal ownership and eating habits are grouped themselves after the evaluation of survey data and analysed statistically. As a results, positive proportion was determined by the parameters of animal love, contact with the animals at home, accepting the animals as an individual and being vegetarian (P<0.001).
Bu çalışma, Türk toplumunun hayvan hakları konusunda bilinç düzeyi ve algısına yönelik saptamalar yapmak amacıyla gerçekleştirildi. Bu amaçla hazırlanan anket, Türkiye’nin coğrafi bölgelerini temsil ettiği kabul edilen yedi ilde 2016 kişiye yüz yüze görüşme tekniği ile uygulandı. Anket verilerinin değerlendirilmesinde; hayvan sevgisine, hayvanları tanımlamaya, hayvan sahipliğine, beslenme alışkanlıklarına yönelik sorulara verilen yanıtlar kendi içlerinde gruplandırılarak SPSS istatistik programı ile analizi yapıldı. Analiz sonucunda: hayvan sevgisi, evde hayvanlarla temas, vejetaryenlik ve hayvanları birey olarak kabul etme düzeyi değişkenleri ile 
hayvan haklarına yönelik tutum arasında pozitif bir ilişki olduğu (P<0.001) sonuçlarına ulaşıldı.