Programlı Bir Ses Eğitimi Kapsamında Dil-Konuşma Öğesi


Evren G. F.

Uluslararası Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, vol.2, no.5, pp.50-60, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet
Müzik eğitimini, insanın doğumundan ölümüne kadar, her türlü yaşamsal faaliyetinin kaynağı
ve en hayati organı olan kalp olarak düşünecek olursak, s
es eğitiminin de kalbi besleyen en
temel damarlardan biri olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ses eğitimi, müzik eğitimi sürecinin
en önemli basamaklarından biridir. Bu basamakta şarkı ve şan eğitiminin yanı sıra, dil ve
konuşma eğitimi de yer almaktadır. İn
sanların duygu ve düşüncelerini aktarabildiği en önemli
hatta birincil iletişim yolu, konuşmadır.
Ses eğitimi süreci içerisinde, nefes, rezonans, ses
üretme
-
yaymanın yanı sıra konuşmaya yönelik pek çok çalışma yapılmaktadır.
Türk dilinin
fonetik yapısına
uygun bir şekilde konuşulması ses eğitimi sürecinin verimli
gerçekleştirilebilmesi açısından çok önemlidir.
Şarkı eğitimi sürecinde Türkçe ve yabancı dilde bestelenen pek çok eserin
seslendirilmesi sırasında, konuşma kaynaklı hatalarla karşılaşılmakta, zam
an zaman bu
sorunlar parçanın prozodik yapısına uygun olmayan bir seslendirmeye neden olmaktadır.
Buna ilaveten bazı öğrencilerde yanlış postür ve nefes, söyleyiş farklarından kaynaklanan
yöresel ağızlar gibi pek çok nedenden ötürü karşılaşılan sorunlar, T
ürkçe fonetiğe uygun
konuşulmaması, harflerin doğru artiküle edilmemesine neden olmaktadır. Bu yüzden ses
eğitimi boyutunda kimi zaman hedeflenen davranışlara da ulaşılamamaktadır. Müzik eğitimi
veren kurumların dışında, seslerini aktif olarak kullanan kiş
iler için de bu sürecin etkili
olduğu düşünülmektedir. Özellikle günümüzde, seslerini mesleki anlamda kullanan spiker,
avukat, hatip ve öğretmenlerin de sesin doğru ve etkili kullanımı konusunda
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Böylelikle hem Türkçeye uy
gun, yerinde bir ses kullanımı
gerçekleşmiş, hem de ses sağlığı ile ilgili bir problem yaşanmamış olacaktır. Bu doğrultuda
yapılan çalışmada, ses eğitimi kapsamında önemli bir yere sahip olan dil
-
konuşma öğeleri
üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler:
Se
s Eğitimi, Dil
-
Konuşma, Konuşma Eğitimi.Özet
Müzik eğitimini, insanın doğumundan ölümüne kadar, her türlü yaşamsal faaliyetinin kaynağı
ve en hayati organı olan kalp olarak düşünecek olursak, s
es eğitiminin de kalbi besleyen en
temel damarlardan biri olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ses eğitimi, müzik eğitimi sürecinin
en önemli basamaklarından biridir. Bu basamakta şarkı ve şan eğitiminin yanı sıra, dil ve
konuşma eğitimi de yer almaktadır. İn
sanların duygu ve düşüncelerini aktarabildiği en önemli
hatta birincil iletişim yolu, konuşmadır.
Ses eğitimi süreci içerisinde, nefes, rezonans, ses
üretme
-
yaymanın yanı sıra konuşmaya yönelik pek çok çalışma yapılmaktadır.
Türk dilinin
fonetik yapısına
uygun bir şekilde konuşulması ses eğitimi sürecinin verimli
gerçekleştirilebilmesi açısından çok önemlidir.
Şarkı eğitimi sürecinde Türkçe ve yabancı dilde bestelenen pek çok eserin
seslendirilmesi sırasında, konuşma kaynaklı hatalarla karşılaşılmakta, zam
an zaman bu
sorunlar parçanın prozodik yapısına uygun olmayan bir seslendirmeye neden olmaktadır.
Buna ilaveten bazı öğrencilerde yanlış postür ve nefes, söyleyiş farklarından kaynaklanan
yöresel ağızlar gibi pek çok nedenden ötürü karşılaşılan sorunlar, T
ürkçe fonetiğe uygun
konuşulmaması, harflerin doğru artiküle edilmemesine neden olmaktadır. Bu yüzden ses
eğitimi boyutunda kimi zaman hedeflenen davranışlara da ulaşılamamaktadır. Müzik eğitimi
veren kurumların dışında, seslerini aktif olarak kullanan kiş
iler için de bu sürecin etkili
olduğu düşünülmektedir. Özellikle günümüzde, seslerini mesleki anlamda kullanan spiker,
avukat, hatip ve öğretmenlerin de sesin doğru ve etkili kullanımı konusunda
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Böylelikle hem Türkçeye uy
gun, yerinde bir ses kullanımı
gerçekleşmiş, hem de ses sağlığı ile ilgili bir problem yaşanmamış olacaktır. Bu doğrultuda
yapılan çalışmada, ses eğitimi kapsamında önemli bir yere sahip olan dil
-
konuşma öğeleri
üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler:
Se
s Eğitimi, Dil
-
Konuşma, Konuşma Eğitimi.Özet
Müzik eğitimini, insanın doğumundan ölümüne kadar, her türlü yaşamsal faaliyetinin kaynağı
ve en hayati organı olan kalp olarak düşünecek olursak, s
es eğitiminin de kalbi besleyen en
temel damarlardan biri olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ses eğitimi, müzik eğitimi sürecinin
en önemli basamaklarından biridir. Bu basamakta şarkı ve şan eğitiminin yanı sıra, dil ve
konuşma eğitimi de yer almaktadır. İn
sanların duygu ve düşüncelerini aktarabildiği en önemli
hatta birincil iletişim yolu, konuşmadır.
Ses eğitimi süreci içerisinde, nefes, rezonans, ses
üretme
-
yaymanın yanı sıra konuşmaya yönelik pek çok çalışma yapılmaktadır.
Türk dilinin
fonetik yapısına
uygun bir şekilde konuşulması ses eğitimi sürecinin verimli
gerçekleştirilebilmesi açısından çok önemlidir.
Şarkı eğitimi sürecinde Türkçe ve yabancı dilde bestelenen pek çok eserin
seslendirilmesi sırasında, konuşma kaynaklı hatalarla karşılaşılmakta, zam
an zaman bu
sorunlar parçanın prozodik yapısına uygun olmayan bir seslendirmeye neden olmaktadır.
Buna ilaveten bazı öğrencilerde yanlış postür ve nefes, söyleyiş farklarından kaynaklanan
yöresel ağızlar gibi pek çok nedenden ötürü karşılaşılan sorunlar, T
ürkçe fonetiğe uygun
konuşulmaması, harflerin doğru artiküle edilmemesine neden olmaktadır. Bu yüzden ses
eğitimi boyutunda kimi zaman hedeflenen davranışlara da ulaşılamamaktadır. Müzik eğitimi
veren kurumların dışında, seslerini aktif olarak kullanan kiş
iler için de bu sürecin etkili
olduğu düşünülmektedir. Özellikle günümüzde, seslerini mesleki anlamda kullanan spiker,
avukat, hatip ve öğretmenlerin de sesin doğru ve etkili kullanımı konusunda
bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Böylelikle hem Türkçeye uy
gun, yerinde bir ses kullanımı
gerçekleşmiş, hem de ses sağlığı ile ilgili bir problem yaşanmamış olacaktır. Bu doğrultuda
yapılan çalışmada, ses eğitimi kapsamında önemli bir yere sahip olan dil
-
konuşma öğeleri
üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler:
Se
s Eğitimi, Dil
-
Konuşma, Konuşma Eğitimi.