ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE 2007 2014YILLARI ARASINDA TANI ALAN PAROTİSTÜMÖRLERİNİN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİKÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE EŞLİKEDEN DİĞER ORGAN MALİGNİTELERİNİN SIKLIĞININTESPİTİ


NAZLIM S., DENİZ K.

26. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 04 Kasım 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye