Yara İyileşmesi ve Diyabetik Yara Tedavisinde Kullanılan Tıbbi Bitkiler


Creative Commons License

BERK A., DOKUMACI A. H. , Kaymaz M. B.

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.185-192, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 24 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.185-192

Özet

Diabetes mellitus insülin salgısında düşüş ve/veya insülinin etkisinde azalmaya bağlı ortaya çıkan, yüksek kan şekeri düzeyi ile karakterize metabolik bir hastalık olup çevresel, genetik ve yaşam biçimi gibi değişik faktörlerin katkısıyla meydana gelmektedir. Diyabet kontrol altına alınmadığı taktirde ilerleyici bir seyir izlemekte, buna bağlı olarak da morbidite ve mortalitede artışa yol açarak toplum ve birey açısından büyük sağlık sorunu oluşturmaktadır. Diyabetik nöropati, periferal vasküler hastalıklar ve anormal hücresel aktiviteler diyabetik yara iyileşmesini engelleyen temel faktörlerdir. Son yıllarda dünya genelinde, sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi ve çeşitli hastalıkların tedavisinde tıbbi bitkilerin kullanımı artış göstermektedir. Yara iyileşmesinin gecikmesi ve kronik yaralar diyabetin komplikasyonlarından olup günümüz tıbbının ciddi tedavi problemi ve ekonomik sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Diyabetik yara tedavisi için mevcut yaklaşımlar ve geliştirilen yeni yöntemler kısmen etkili olmakta, bu nedenle kısa sürede iyileşme sağlayacak başka tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu derlemede yara iyileşmesi hakkında genel bilgiler derlenmiş olup, diyabetik yara tedavisinde kullanılan tıbbi bitkilerle yapılan çalışmalar özetlenerek yeni çalışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Diabetes mellitus is a metabolic disease characterised by high blood level, occured due to the low secretion of insulin and/or decrease in insulin effect. It happens with the contribution of different factors such as environment, genetic and life style. When diabetes is not taken under control, it runs a progressive course; therefore, causes a big health problem for the society and individuals, with the increase in the morbidity and mortality. Diabetic neuropathy, periferal vascular diseases and abnormal cellular activities are the main factors which a prevent the healing of diabetic wounds. The use of medicinal plants has recently been increased throughout the world for the maintenance and improvement of health and for the treatment of various human conditions and diseases. Delayed wound healing and chronic wounds are the complications of diabetes mellitus and are the major therapeutic and economic issues in medicine today. Development of different methods that would yield a recovery in a short period of time merits attention by virtue of limited effectiveness of current approaches for treatment of diabetic wounds. In this review, we summarized general knowledge of wound healing and the current treatment approaches to diabetic wounds and previous works related to medicinal plants to contribute the future studies in this field. Keywords: Diabetes, diabetic wound, wound healing, medicinal plants