Öğrencilerin Okula Yönelik Tutumları ile Ailenin Sosyoekonomik Yapısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi:Niğde İli Örneği


Creative Commons License

ÇELEBİ M., Çopur K. D.

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.19, pp.768-814, 2019 (Peer-Reviewed Journal)