Kıbrıs Sorununun Çözümünde Nihat Erim Raporu


KAPCI H. Z.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, cilt.14, ss.353-375, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 29
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.353-375

Özet

İngiltere Lozan Antlaşması ile Kıbrıs’ın yönetimini Türkiye’den resmen devralmıştır. Ancak 2. Dünya Savaşı sonrasında sömürgelerinde bağımsızlık mücadeleleri başlamıştır. Kıbrıs’ta da bağımsızlık mücadelesi başlamıştır. Kıbrıs nüfusunun üçte ikisi Rumlardan oluşuyordu. Ancak Rumlar bu mücadele ile Enosis’i gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Enosis’e karşı çıkan Türkiye meselede taraf olmuştur. Türkiye’nin öncelikli hedefi statükonun korunmasıdır. Bu olmazsa adanın Türkiye’ye devrini talep etmiştir. 1955 tarihinde gerçekleştirilen Londra Konferansı sonuç alınamadan dağılmıştır. Türkiye yeni bir tez ile hareket etmeye başlamıştır. Türkiye adanın taksimini istemiştir. Nihat Erim Raporu 24 Kasım 1956 tarihinde Başbakanlığa sunulmuştur. Bu raporda Türkiye’nin şimdiye kadar izlediği politika değerlendirilmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda uluslararası kanunları ve kurumları nasıl kullanabileceği ele alınmıştır.

Britain officially tookover the management of Cyprus with the Treaty of Lausanne from Turkey. However after the Second World War it has began struggle for independence in the colonies. Cyprus also begun the struggle for independence. Two thirds of the population of Cyprus was consisted of Greeks. However Greeks aimed to achieve Enosis with this fight. Turkey that opposed Enosis became a party to the matter. Turkey’s primary goal is to preserve the status quo. Unless has it, it has requested to given the island to Turkey. London Conference held in 1955 is distributed without result. Turkey has started to move with a new thesis. Turkey has requested the division of the island. Nihat Erim report has been submitted to the Prime Minister on 24November 1956. In this report has been evaluated in follow the policies of Turkey until now. In addition, It has been discussed how is going to be used International law sandin stitutions of the Cyprus problem by Turkey.