İnanç Turizminden Kültür Turizmine: Midilli Adası'nın Agiasos Dağ Köyü Örneği


Creative Commons License

USTA N.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.163-168, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 14 Konu: 22
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi E.A. Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.163-168

Özet

Özet

Bu çalışmada, Midilli adasının Agiasos dağ köyünün inanç turizminden kültür turizmine geçişi incelenmektedir. Çalışmada, köyün dinî boyutu için önemli olan Panagia Kilisesi’nin kurulmasıyla köyde yerleşimin ve turizm aktivitelerinin başlamasından sonraki periyot analiz edilmiştir. Analiz sonunda, inanç turizmi kapsamında ziyaret edilen köyün, kültür merkezi Anagnostirio’nun faaliyetleri ile birlikte kültürel varlığının da geliştiği ve böylece kültürel turizm için de bugün çekici bir nokta haline geldiği söylenebilir. Festivaller yapılan, konserler verilen, zengin bir kütüphaneye sahip olan köy, kültür merkezi ile gelişmiştir denebilir. Türkiye’deki kırsal, kültürel, alternatif turizm formlarının geliştirilmesi için, bu gibi örneklerin incelenmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kültür turizmi, Midilli, Agiasos, Agiasos Panagia Kilisesi, Anagnostirio.

Abstract

In this study the gradation of Agiasos Mountain Village of Lesvos Island to cultural tourism through religious tourism is examined. In this paper, the period is analyzed after the beginning of settlement and tourism activities that occurred by the establishment of Panagia Church which is important for village’s religious dimension. It can be claimed that, the village where is visited within the concept of religious tourism, has a developed cultural assets with the activities of cultural centre, Anagnostirio and thus became a charming point for cultural tourism to visit today. It can be said that the village where is made festivals, is given concerts, has a rich library, is developed with that cultural centre. For developing the rural, cultural and alternative forms of tourism in Turkey, it is substantial to examine the cases as this one.

Keywords: Cultural tourism, Lesvos, Agiasos, Church of Panagia Agiasou, Anagnostirio.