Mısır, Ceylan and NoXX Apartments Which in Istanbul: An Evaluation of by the Plan and Facade Setup


Bayram S., Turgut D.

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.509-525, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study, which aims to examine apartment buildings in Istanbul and to look for traces in this context, consists of four chapters. The purpose of examining the apartment buildings in Istanbul is to be a source to search for the traces of the changes in the buildings in the historical continuity. In the first part of the study, the definition of the apartment was made, its emergence in the world was examined and important examples were given. In the second part, apartment-type settlements that emerged and developed in Galata and Pera, in particular in Istanbul, were emphasized. In the third part, the development process of the apartment in Istanbul; Mısır, Ceylan and NoXX Apartments were examined by taking into consideration. In the fourth chapter, the plans and facades of the structures discussed were compared, and differentiations were observed in both the plan and the facade setup. 

Apartman konusunun incelenmesi; dönemin mimarlık anlayışı, yaşam kurgusu ve teknolojisi üzerine bilgi edinmeye kaynaklık etmektedir. İstanbul özelinde apartman yapılarının incelenmesinin amacı, ilk apartman örneklerini barındırması ve tarihsel süreklilikte yapılardaki değişimin izlerini aramaya kaynaklık etmesidir. Dört bölümden oluşan makalenin birinci bölümünde apartmanın tanımı yapılmış, Dünya’da ortaya çıkışı incelenmiş ve önemli örneklerine yer verilmiştir. İkinci bölümde İstanbul özelinde Galata ve Pera’da ortaya çıkıp gelişim gösteren apartman tipi yerleşimler üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise İstanbul’da apartmanın gelişim süreci; Mısır, Ceylan ve NoXX Apartmanları ele alınarak incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise ele alınan yapıların plan ve cepheleri karşılaştırılmış, tarihsel süreklilikte apartman yapılarının değişimi anlaşılmaya çalışılmış ve üç dönem yapısının hem plan hem de cephe kurgusunda farklılaşmalar gözlenmiştir.