Eski Türkçe'de "Zenginlik" Kavramı Üzerine


KAYA M.

III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 25 - 27 Mayıs 2016, cilt.1, ss.421-424

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Baku
  • Basıldığı Ülke: Azerbaycan
  • Sayfa Sayıları: ss.421-424

Özet

                                                

Eski Türkçe’de “Zenginlik” Kavramı Üzerine

Özet

Her milletin kendine özgü bir yaşayış biçimi, dili, töresi ve gelenekleri ve dünyaya bakış açıları ile birlikte meydana gelen toplumsal özellikleri vardır. Millet olmak için gerekli bu özellikler, milletlerin kendi varlıklarını sürdürebilmeleri için de önemlidir. Bu özellikler sayesinde milletler farklılıklarını sürdürmüşlerdir.

Kadim bir dil olan Türkçe, sahip olduğu söz varlığı ve kelime oluşturma, türetme açısından oldukça zengin bir dildir. Bu yönüyle Türk Milleti de zengin dilleri ve dünyaya bakış açıları çerçevesinde karşılaştıkları olaylara ve olgulara çok farklı anlamlar yüklemişlerdir. Zenginlik kavramı her millette olduğu gibi Türkler için de önemli bir olgudur. Ancak, geçmişte uzun süre konargöçer hayat süren Türklerde “zenginliğin” günümüzde olduğu gibi evle, araçla, parayla, bağ ve bahçe ile karşılanmayacağı da muhakkaktır.

Göçebe yaşayan Türk toplumlarında zenginlik ve bereket bazen at, davar, koyun, sığır bazen yılkı, yak, deve gibi kelimelerle simgeleşmiştir. Biz de tebliğimizde, Türklerin ‘zenginlik’ kavramını nasıl ve kaç farklı şekilde ifade ettiklerini araştıracağız. Eski Türkçe’de “zenginlik, bereket, servet, varlık, mal, mülk” gibi kavramları karşılayan kelimeleri tespit edip okuyucuya sunacağız.

Anahtar Kelimeler: Eski Türkçe, zenginlik, bereket, servet, mal, mülk.

On The Concept “Wealth” in Old Turkish

Abstract

Every nation has a unique lifestyle, language, customs, tradition, and social features created through viewpoints towards life.  These features needed to be a nation are also vital for the survival of the nations. With these features, nations continued their differences.

Turkish which is a autochthonic language is quite rich in terms of its own vocabulary and derivation, create of words. In this respect, The Turkish Nation have ascribed many different meanings to rich language and the facts and events they encounter in the framework of viewpoint to the world. The concept of wealth is an important fact for Turks as it has been for every nation. However, it is for sure that expressions of being rich for Turks who have long lived as nomads cannot have been done by using concepts of houses, automobiles, money or vineyards and orchards as it is done today.

Richness and abundance in nomadic Turkish communities have been symbolized with words such as sometimes horse, goat, sheep, cattle and sometimes jade, camel.  In our paper, we will investigate how and in how many different ways Turks have expressed their richness. We will try to present to the reader in Old Turkish concepts that meet words like “richness, abundance, wealth, fortune, goods and possessions” to identify.

Key Words: Old Turkish, richness, abundance, fortune, goods, possessions.