Düşey Mantolu Sıcak Su Tankında Tank İçerisine Silindirik Kapsüller İçerisinde Parafin Yerleştirmenin Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması


Erdemir D., Turgut B. , Altuntop N.

IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2019), Nevşehir, Turkey, 27 - 30 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey

Abstract

In hot water tanks, one of the most convenient methods for increasing the storage capacity and increasing the amount of hot water that can be obtained from the tank is to place phase change material in the tank. In this study, the effect of capsule volume on the placement of paraffin as a phase changing material in a 450-liter vertical mantle hot water tank was investigated experimentally. The capsules were placed in 5, 3 and 1-liter capsules with a total volume of 65 liters and the amount of paraffin in the capsule was 32.5 kg. A total of 4 different experiments were performed with normal tank test without capsules. Each experiment was repeated twice. As a result of the experiments; it has been found that in a vertical mantle hot water tank in which paraffin is placed in cylindrical capsules, the paraffin must be placed in low volume capsules to obtain the maximum amount of hot water from the tank. While 490 liters of hot water were obtained from the normal tank, 590 liters were used in the case of 5-liter capsules, 620 liters in the case of 3-liter capsules and 670 liters of hot water in the case of 1-liter capsules.

Sıcak su tanklarında hem depolama kapasitesini yükseltmen hem de tanktan elde edilebilecek sıcak su miktarını arttırmak için kullanılabilecek en elverişli yöntemlerden biri tank içerisine faz değiştiren malzeme yerleştirmektir. Bu çalışmada 450 litrelik bir düşey mantolu sıcak su tankının içerisine faz değiştiren malzeme olarak parafinin kapsüller içerisinde yerleştirilmesinde kapsül hacminin etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Kapsüller, toplam hacmi 65 litre ve kapsül içerisindeki parafin miktarı 32.5 kg olacak şekilde 5, 3 ve 1 litrelik kapsüllerde tank içerisine yerleştirilmiştir. İçerisinde kapsül olmayan normal tank testi ile beraber toplam 4 farklı deney yapılmıştır. Her bir deney iki defa tekrarlanmıştır. Yapılan deneylerin sonucunda; içerisine silindirik kapsüller içerisinde parafin yerleştirilen bir düşey mantolu sıcak su tankında tanktan maksimum miktarda sıcak su elde etmek için parafinlerin düşük hacimli kapsüller içerisinde yerleştirilmesi gerektiği görülmüştür. Normal tanktan 490 litre sıcak su elde edilirken, 5 litrelik kapsül kullanılması durumunda 590 litre, 3 litrelik kapsül kullanılması durumunda 620 litre ve 1 litrelik kapsül kullanılması durumunda ise 670 litre sıcak su elde edilmiştir.