Change of Carbon Footprint Resulting from Road Transport in Kayseri Province


Özyonar F., Gökkuş Ö.

5th International Symposium On Environment and Morals, İstanbul, Turkey, 24 - 25 September 2020, pp.1-11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-11

Abstract

Küresel ısınmanın en önemli etkisi tartışılmaz olarak iklim sisteminde meydana getirdiği değişikliklerdir. Sera gazları olarak ifade edilen ve küresel ısınmaya sebep olan gazların başında CO2 gelmektedir. Her geçen gün bu emisyon türünün atmosferdeki birikim miktarı artmakta ve hissedilir olarak küresel çevre sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır. Küresel ısınmaya sebep olan gazların sınırlandırılması ve belirli seviyelerde tutulması tüm insanların sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir. Bu amaçla, küresel olarak alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve emisyonların azaltılması çeşitli sözleşmeler ve antlaşmalarla sağlanmaya çalışılmaktadır. Kyoto Protokolü ile taraf ülkeler için ülkelerin karbon salınımlarını hesaplamaları, azaltmaları ve salınım kotaları getirilmiştir. CO2 kotaların taraf olan ülkeler tarafından aşılmamaları için kendi karbon ayak izlerinin hesaplanması ve bununla ilgili envanterin oluşturulması zorunluluktur. Çeşitli hesaplama metodolojisi kullanarak ülkeler CO2 miktarlarını hesaplayabilmektedirler. Ülkelerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından geliştirilmiş olan, Tier 1, 2 ve 3 metodolojisi kullanılarak CO2 miktarları sektörel olarak hesaplanabilmektedir. Yapılan bu çalışmada, Tier 1 yaklaşımı kullanılarak Kayseri İlinde ulaşımda kullanılan yakıt tüketim verileri ile son üç yıla ait CO2, CH4 ve N2O gazları için karbon ayak izi hesaplanmıştır. Bu hesaplama da karbon ayak izinin 2016, 2017 ve 2018 yıllarında artarak sırayla 1726,4 Gg, 1710,58 Gg ve 1585,87 Gg COkadar arttığı hesaplanmıştır.