TÜRKİYE’DE PAROKSİSMAL NOKTÜRNALHEMOGLOBİNÜRİDEN ŞÜPHELENİLEN HASTALARINSIKLIĞININ SAPTANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA


İLHAN O., ÖZET G., FALAY M., YENEREL M. N. , TURGUT M., ÜNAL A. , ...More

43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Turkey, 1 - 05 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey