Öğretmenlerin Disiplin Yaklaşımları


Creative Commons License

DURMUŞÇELEBİ M.

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.23, pp.63-78, 2007 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.63-78

Abstract

Burden, B. (1995). Classroom management and discipline: Methods to facilitate cooperation and instruction. New York: Longman.
Charles, C. M. (1996). Building classroom discipline, 5th ed. New York: Longman.
Doyle, W. (1985). Recent research on classroom management: Implications for teacher preparation. Journal of Teacher Education. 36, 31-35.
Jones, V. F. and Jones, L. S. (1995). Comprehensive classroom management: Creating positive learning environment for all students. Boston: Allyn and Bacon.
Martin, N. K. and Baldwin, B. (1992). “Beliefs regarding classroom management style. The differences between preservice and experienced teachers.” Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association. Knoxville, Louisiana.
Martin, N. K. and Baldwin, B. (1994). “Beliefs regarding classroom management style: Differences between novice and experienced teachers. “Paper presented at the Annual Conference of the Southwest Educational Research Association. San Antonio.
Martin, N. K. et al. (1995). “Beliefs regarding classroom management style: Relationships to particular teachers? personality characteristics.” Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. San Francisco.
Martin, N. K. and Yin, Z. (1997). “Attitudes and beliefs regarding classroom management style: Differences between male and female teachers.” Paper presented at the Annual Meeting of the Southwest Educational Research Association, Austin.
Wolfgang, C. H. and Glickman, C. D. (1995). Solving discipline problems: Strategies for classroom teachers. Boston: Allyn and Bacon.

Bu çalışma, öğretmenlerin, sınıflarında karşılaştıkları disiplin sorunlarına yaklaşımlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Kayseri?de ortaokul ve lise düzeyinde yürütülen bu çalışmaya 61 öğretmen katılmış ve bu öğretmenlere, verilen on örnek problem durumda nasıl davranacakları sorulmuştur. Öğretmenlerin açık uçlu verdikleri cevaplar içerik çözümlemesi yoluyla incelenmiş ve literatüre dayalı olarak belli başlıklar halinde gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmaya dayalı olarak öğretmenlerin yaklaşımlarının nasıl bir dağılım gösterdiği hesaplanmış ve öğretmenlerin, disiplin problemlerine yaklaşımda, yüksek kontrolü ön planda tutan yaklaşımları tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca, öğretmenlerin disiplin problemlerine yaklaşımlarının, öğretmenlerin cinsiyetine, ders verdikleri düzeye, verdikleri derse ve öğrencinin başarı düzeyine göre farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. Son olarak, varılan sonuçlara dayalı olarak, önerilerde bulunulmuştur.