In vitro cytotoxicity of all-ceramic substructural materials after aging


KILIÇ K., Kesim B., Sumer Z., Polat Z., KESİM S.

JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, vol.8, no.3, pp.231-238, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.1016/j.jds.2012.09.004
  • Journal Name: JOURNAL OF DENTAL SCIENCES
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus
  • Page Numbers: pp.231-238
  • Keywords: aging, cytotoxicity, dental ceramics, substructural materials, DENTAL CERAMICS, FLEXURAL STRENGTH, BIOCOMPATIBILITY, RESTORATIONS, FIBROBLASTS, ZIRCONIA, FRACTURE, SYSTEMS
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, we evaluated the effects of two different regimens of dietary supplementation with grape seed extract (GSE)
based on serum total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS), oxidative stress index (OSI) and osteocalcin (OC) in
experimental periodontitis. The investigation was performed at the Department of Animal Experimentation at Erciyes University,
Kayseri, Turkey, from May 2011 to June 2011. Experimental periodontitis was induced by placing 5.0 silk sutures around the
maxillary first molars. Twenty-seven adult male wistar rats were divided into four study groups as follows: Healthy control
(HC; N = 7); Ligature only (LO; N = 6); Ligature-induced periodontitis plus GSE 50 mg/kg (GSE 50; N = 8); Ligature-induced
periodontitis plus GSE 100 mg/kg (GSE 100; N = 6). GSE administration was performed for 14 days following induction of
experimental periodontitis. On day 15, serum samples were obtained and rats were sacrificed. Serum samples were analyzed for
TAS, TOS, OSI and OC. Defleshed jaws were analyzed morphometrically for alveolar bone loss. The results showed that placing
5.0 silk sutures around maxillary first molars resulted in statistically significant bone loss compared to the HC group (P < 0.05).
None of the GSE administrated groups showed evidence that GSE was effective in preventing ligature-induced alveolar bone
loss. The GSE 100 and GSE 50 groups had a significantly higher TAS compared to the HC group. No significant differences were
seen in TOS, OSI and OC levels. As a whole, GSE administration does not seem to influence TAS, TOS and OC. The lack of a
therapeutic benefit of GSE in this study is difficult to explain, and further studies are required to fully assess the potential role of
GSE in periodontal treatment.
Periodontitis oral bakterilerin sebep olduğu dişi çevreleyen destek kemik ve yumuşak dokuları etkileyen kronik enflamatuar bir hastalıktır. Bu kronik enflamatuar sürecin sonunda destek dokudaki harabiyet diş kaybına kadar giden sorunlara yol açabilmektedir. Patojen mikroorganizmaların nötralizasyonu için lökositlerce reaktif oksijen türlerinin aşırı salınması kronik periodontitisin konak kaynaklı yıkıma sebep olabilecek patolojik özelliklerindendir. Şarap, üzüm ve üzüm çekirdeği ekstratı monomerik flavanol, kateşin, epikateşin ve oligomerik proantosiyanit gibi antioksidan olan polifenolik bileşenlerin ana kaynağıdır. Bu çalışmanın amacı ratlarda ligatürle indüklenen periodontitiste üzüm çekirdeği ekstratının alveoler kemik yıkım seviyesi ile plazma total antioksidan durum, total oksidan durum ve osteokalsin seviyelerine etkisini değerlendirmektir. Bu sayede periodontitise bağlı olarak gerçekleşen, reaktif oksijen türlerindeki artışın etkilenme derecesi, ratlara üzüm çekirdeği verilerek, antioksidan özelliğin alveol kemikteki yıkımla ilişkisi incelenecektir. Çalışma Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezinde(DEKAM) gerçekleştirilecektir. DEKAM?dan temin edilecek erkek Sprague-Dawley ratlar 4 gruba ayrılacaktır. 1. grubu ligatürle indüklenen periodontitis + 100 mg/kg üzüm çekirdeği gavaj 2. grubu ligatürle indüklenen periodontitis + 50 mg/kg üzüm çekirdeği gavaj 3. grubu üzüm çekirdeği verilmeksızın ligatürle indüklenen periodontitis 4. grubu kontrol ratları oluşturacaklardır. Çalışmanın 14 gün süresinde uygulama kısımının tamamlanması planlanmaktadır. Hayvanlar uyutulup 1., 2. ve 3. grubun maksiller 1. molar dişlerine 5.0 ipek sütur bağlanarak periodontitis indüklenecektir. 1. gruba 14 gün boyunca her gün 100 mg/kg üzüm çekirdeği gavaj, 2. gruba ise 14 gün boyunca 50 mg/kg üzüm çekirdeği gavaj yapılacaktır. 14. gün sonunda tüm hayvanlardan plazma total antioksidan durum, total oksidan durum ve osteokalsin seviyelerindeki değişimin takibi için kan örnekleri alınıp hayvanlar kurban edilecektir. Alınan plazma örneklerinin biyokimyasal analizi hizmet satın alımı ile özel bir firmaya yaptırılacaktır.Hayvanların üst çenesi çıkarılıp stereo mikroskop altında maksiller 1. ve 2. molar dişlerin mine-sement hududu alveol kemik kenarı arası mesafe ölçümleri gerçekleştirilecektir.