Organik Koyun Yetiştiriciliği


KALİBER M. , KOLUMAN N.

Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 1 - 04 July 2010, pp.180

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.180

Abstract

Cause of the increasing human population and food needs, applying methods from the beginning of the past century for obtain more product from the unit area caused important problems at the present day. Imparied ecological balance, environmental pollution and conventional production caused health problems today and if measures will not taken they cause bigger problems in the future. In that reasons organic (ecological-biyological) agriculture appears and rapidly devoloped. The target of organic agriculture is have a sustainable production with natural resources and show respect to the nature, animals and humans. However organic agriculture looks like an alternative production method in today it will be the inevitable production method in the future. This study includes organic agriculture, organic livestock production, the necessary of organic farming and organic sheep breeding which has a potential production possibility in the terms of our country.
Artan dünya nüfusuna paralel olarak artan gıda ihtiyacını karşılamak nedeniyle geçtiğimiz yüzyılın başlarında ortaya çıkan ve birim alandan daha çok verim elde etmeyi amaçlayan yoğun girdili üretim metotları günümüzde büyük sorunlara neden olmaktadır. Bozulan ekolojik denge, kirlenen çevre ve yoğun girdili üretimin neden olduğu sağlık problemleri kendini göstermeye başlamıştır. İşte bu gibi nedenlerle yeni bir üretim sistemine duyulan ihtiyaçtan ötürü ortaya çıkan ve hızla gelişmekte olan organik tarım, doğal kaynaklarımızla sürdürülebilir üretim yapmayı amaçlamıştır. Organik tarımın önemli bir kolu olan organik hayvansal üretim ise, dünyada organik bitkisel üretim kadar hızlı bir şekilde gelişmektedir. Ülkemizde henüz öncü yetiştiriciler tarafından uygulanan organik hayvansal üretim, üreticilerimizin dikkatini çekmeyi başardığı takdirde benimsenecek ve ülkemiz hayvancılığının içinde bulunduğu darboğazdan çıkışında lokomotif görevi üstlenecektir. Bu bağlamda ülkemizin iklim, arazi ve doğal koşullarında, yetiştiricilerimizin sosyo-ekonomik imkânları dâhilinde uygulanma potansiyeline sahip olan organik koyun yetiştiriciliği bu makalede ele alınacaktır.