Buzağı coccidiosis’inde bazı pıhtılaşma parametrelerinin belirlenmesi


AYDIN U. E., ASLAN Ö.

VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ, vol.83, no.2, pp.1-8, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 83 Issue: 2
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: VETERİNER HEKİMLER DERNEĞİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-8
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

The determination of some coagulation parameters at calves cocciodiosis

 

Abstract: In this study was aimed to the determination of a complete blood count, platelet-function and some coagulation parameters; protrombin time (PT), activated partial thromboplastin time (APTT) and fibrinogen at calves coccidiosis.

In this study, 30 calves, aged between 2 weeks to 6 months were used. Fifteen of these animals were allocated as healthy calves group, while the other 15 consisted of calves group with coccidiosis. Fecal samples for parasitological examination were collected from calves after clinical examinations of the animals. Eimeria spp. oocysts were seen in the fecal samples of the all calves with coccidiosis. At the laboratory examinations, it were determined to decreased erythrocyte (p<0.001) and hematocrit parameters (p<0.05), increased mean corpuscular volume (MCV) parameters (p<0.01) and fibrinogen levels (p<0.05), prolonged PT and APTT.

As a result of this study, increased fibrinogen, prolonged PT and APTT parameters is showed disseminated intravascular coagulation occurred at calves with naturally infected coccidiosis.

Key words: APTT, calves, coccidiosis, fibrinogen, PT

Bu çalışmada, doğal enfekte coccidiosis’li buzağılarda tam kan sayımı ile trombosit sayısı, protrombin zamanı (PT), aktive edilmiş kısmi tromboplastin zamanı (APTT) ve fibrinojen gibi bazı pıhtılaşma parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada yaşları 2 hafta ile 6 ay arasında değişen toplam 30 adet buzağı kullanılmıştır. Bu hayvanların 15’i sağlıklı buzağı grubunu oluştururken, 15’i coccidiosis’li buzağı grubunu oluşturmuştur. Hayvanların klinik muayenesini takiben parazitolojik muayene için tekniğine uygun olarak dışkı numuneleri toplanmıştır. Yapılan parazitolojik incelemede coccidiosis dışkı numunelerinin tamamında Eimeria spp. oocystleri gözlemlenmiştir. Yapılan laboratuar muayenelerinde, coccidiosis’li buzağılarda kan eritrosit (p<0,001) ve hemotokrit miktarında (p<0,05) azalma, ortalama eritrosit hacmi (MCV) değerinde (p<0,01) ve plazma fibrinojen miktarında (p<0,05) artma, PT ve APTT değerlerinde ise uzama belirlenmiştir.

Sonuç olarak; doğal enfekte coccidiosis’li buzağılarda fibrin değerindeki artış, PT ve APTT değerlerindeki uzamanın belirlenmesi ile dissemine intravasküler koagülopati oluşabileceği belirlenmiştir.

 

Anahtar kelimeler: APTT,  buzağı, coccidiosis, fibrinojen, PT