Türkiye Anadolu Eşeği (Equus asinus)’nin Mitogenom Karakterizasyonu ve Filogenetik İlişkileri


Creative Commons License

İBİŞ O.

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.3, pp.257-267, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Anadolu eşeği (Equus asinus)’nin ilk mitogenom karakterizasyonunu yapmak ve filogenetik ilişkilerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktır. Anadolu eşeğine ait bir örneğin komple mitokondriyal genomu, Long-Range PCR ve Yeni Nesil Dizileme tekniği ile karakterize edilmiş ve Bayesian, Maksimum Likelihood ve Neighbor-Joining metotlarıyla filogenetik analizler yapılmıştır. Komple mitogenom, 13 protein kodlayan gen, 22 taşıyıcı RNA, 2 ribozomal RNA ve bir kodlama yapmayan kontrol bölgesi (D-loop) içeren, 16.551 baz çifti uzunluğunda tipik dairesel DNA moleküldür. Mitogenomun ortalama nükleotid kompozisyonu, memeli mitogenomları aralığında olup; adenin için % 32.32, timin için % 25.78, sitozin için % 28.67, guanin için % 13.23’tür; adenin+timin içeriği (% 58.10), guanin+sitozin içeriğinden (% 41.90) daha fazladır. Toplam 14 taşıyıcı RNA, 12 protein kodlayan ve 2 ribozomal RNA geni ağır zincir üzerinde kodlanmakta, 8 taşıyıcı RNA ve bir protein kodlayan gen (ND6) ise hafif zincir üzerinde kodlanmaktadır. Gen yapısı, organizasyonu ve kompozisyonu diğer atgillere benzerdir. Filogenetik analizler, Türkiye Anadolu eşeğinin, Çin evcil eşeklerine Avrupa evcil eşeklerinden daha yakın olduğunu ve Afrika yabani eşeklerinden (Somali yabani eşeği gibi) köken almış olabileceğini göstermiştir. Bu çalışma, Türkiye eşekleri ve diğer atgilleri içeren gelecekteki moleküler çalışmalar için Anadolu eşeğinin referans mitogenom verisini sunmuştur.