Müzik,Reklam Ve Kitle İletişimin Ergenler Üzerindeki Etkisi


PEKŞEN AKÇA R., ŞENOL V.

Akademik Bakış Sosyal Bilimler Dergisi, no.28, pp.1-19, 2012 (Peer-Reviewed Journal)