Preeklampsi ve İntrauterin Gelişme Geriliği Olan Hastalarda Umbilikal ve Uterin Arter Doppler Bulgularının Karşılaştırılması


ÖZDEMİR F. , AÇMAZ G.

International Science and Academic Congress, 19 - 20 April 2019