GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ’NİN AB ÜYELİK SÜRECİ VE KIBRIS SORUNUNDA ÇÖZÜMSÜZLÜK MODELİ


Creative Commons License

KÖSE I.

ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA KIBRIS MESELESİ VE GELECEĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 11 - 13 Aralık 2014, ss.1

  • Basıldığı Şehir: Magosa
  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Kıbrıs sorunu 1990 yılına kadar Türkiye, KKTC, Yunanistan, GKRY arasında devam eden, dönem dönem süper güç rekabetine konu olan bölgesel bir sorundu. 1990 yılında Rum tarafı AB’ye üyelik için başvuruda bulundu. Böylece sorun, dış aktörlerin ektin olarak katıldığı, uluslararası bir problem haline geldi.

Kıbrıs’ta uzun süre çözümsüzlük çözüm kabul edilmiştir ve bu yaklaşım uzun süre çözümün önündeki en büyük engellerden bir tanesi olagelmiştir. İki Toplum liderlerinin görüşmelerinden ve çözüme yönelik çabalarından bir sonuç elde edilememesinde çözümsüzlük modelinin yadsınamaz etkisi vardır. 2000’li yılların başından itibaren AB’nin GKRY’i tam üyeliğe kabul etmek yönünde göstermiş olduğu kararlılık Rum liderlerin çözüme yönelik girişimleri sabote etmesine neden olmuştur. GKRY ve Yunanistan’da Kıbrıs tarihi ile ilgili yazılan tüm kitap ve metinlerde, tüm olaylardan Türkler ve yabancılar sorumlu gösterilmekte, Yunan-Rum tarafı haksızlığa uğramış izlenimi verilmektedir. Böylece çözüm karşıtı bir kamuoyu algısı sürekli diri tutulmaktadır.

İki Toplumlu son çözüm şansı olan Annan Planı’nın 2004 yılı Nisan ayında GKRY Toplumu tarafından reddedilmesi Rum Halkının çözümsüzlük modelini yeni bir dış politika yaklaşımı olarak belirlemesi şeklinde yorumlanabilir. 

Cyprus question was a regional problem between Turkey, TRNC, Greece and GCASC which sometimes super powers intervening.  In 1990 GCASC alone applied to EU for full membership. Thus, the question became an international problem which foreign actors intervening actively.

In Cyprus question deadlock has been accepted as a kind of solution for long period and this approach is one of the sources of insolubleness.  Deadlock model has an undeniable effect on unfruitful solution efforts of both Societies. After the beginning of 2000’s EU’s decisiveness to accept GCASC as a full member encouraged GCASC leaders to sabotage any kind of attempt addressing a solution. In GCASC and Greece all books and texts written on Cyprus Question condemn Turks and foreigners for all kind of problems. Therefore, they keep public opinion which opposing solution alive.

The so called last chance for solution was Annan Plan and its rejection by GCASC people show that Southern Society has accepted deadlock as a new model of solution.