Localizations and expressions of Toll-like receptors (TLR 2, TLR 4, TLR 5 and TLR 9) in the lungs of rats during postnatal development


Liman N. , Alan E.

Uluslararası Katılımlı 13. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.193-194

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.193-194

Abstract

OBJECTIVE: Toll-like receptors (TLRs) are the transmembrane proteins, which recognize highly

conserved structural motifs known as pathogen-associated microbial patterns (PAMPs), which are

exclusively expressed by bacterial, fungal and viral pathogens. TLRs play key role in both in

initiating the innate immune response and in the regulation of adaptive immune response against

infections. It is known that TLRs are expressed by lung of humans and many other animals and

play pivotal role in the pulmonary immune response in the pulmonary disorders. However, there

are no studies describing the TLR expression during the neonatal lung development process. This

study was conducted to demonstrate the possible changes in expression and localization of Toll-like

reseptors -2, -4, -5, and -9 belonging to pathogen recognition receptors family in rat lung during

the neonatal stage of postnatal development period.

MATERIALS-METHODS: In this study, 30 neonatal rat at 1st,3rd, 5th, 10th and 15th days of

193

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi 30 Nisan - 3 Mayıs 2016, İzmir - Türkiye

postnatal period were used for immunohistochemical and western blot analysis. After birth, the 1st

and 3rd days of neonatal stage are defined as saccular stage, whereas the 5th, 10th and 15th days

are defined as alveolar stage.

RESULTS: In rat lungs during the saccular and alveolar periods, it was determined that TLR-2, TLR-

5 and TLR-9 immunoreactivity exhibited membranous, cytoplasmic and nuclear localization,

whereas TLR-4 immunoreactivity showed membranous localization. In the rat lungs of saccular and

alveolar stages, the nuclei and membranes of saccular/alveolar epithelium, bronchiolar epithelium

and interstitial connective tissue cells as well as vascular endothelium and smooth muscle cells and

the endothelial cells of the alveolar capillaries exhibited positive reactions for TLR-2, TLR-5 and

TLR-9. Whereas, TLR-4 immunoreactivity was found in the membranes of saccular and alveolar

epithelial cells, vascular endothelial cells and in the basal cytoplasm and apical surfaces of

bronchiolar epithelial cells. Following the first day to 15th days after birth, it was determined that

TLR-2, TLR-4, TLR-5 and TLR-9 proteins were expressed in the lung tissue from the saccular stage

of development to the alveolar stage and their protein levels did not change significantly with

postnatal development.

CONCLUSION: These findings indicate that for normal postnatal adaptation to extrauterine life, the

rat lung was equipped by TLRs during the prenatal period

GİRİŞ-AMAÇ: Toll-like reseptörler (TLR) bakteriyal, fungal ve viral patojenler tarafından üretilen

patojenle ilişkili moleküler yapıları (Pathogen Associated Molecular Pattern, PAMP) tanıma

yeteneğinde olan transmembran proteinlerdir. TLR'ler doğal immun yanıtı başlatılmasında ve aynı

zamanda infeksiyona karşı kazanılmış immun yanıtın düzenlenmesinde anahtar rol oynarlar. TLR

proteinlerinin erişkin insan ve memeli hayvanların akciğerlerinde ifadelendiği ve çeşitli akciğer

hastalıklarında akciğer ile ilişkili immun yanıtların oluşturulmasında rol oynadığı bilinmektedir.

Ancak neonatal gelişim sürecinde TLR'nin ekspresyonları hakkında herhangi bir çalışma

bulunmamaktadır. Bu araştırmada, patojenleri tanıyan reseptörler ailesine ait olan TLR-2, -4, -5 ve

-9'un postnatal gelişim periyodunun neonatal evresinde sıçan akciğerindeki yerleşimleri ve

ekspresyonlarında oluşabilecek olası değişikliklerin ortaya konması amaçlanmıştır.

MATERYAL-METOD: Çalışmada 30 adet neonatal dönemin 1., 3., 5., 10. ve 15. günlerindeki yavru

sıçanların akciğerleri immunohistokimyasal ve western blot analiz yöntemleri için uygun prosedüre

göre hazırlandı. Doğum sonrası 1-3. günler sakkular, 5, 10 ve 15. günler ise alveolar periyod olarak

tanımlandı.

BULGULAR: Sakkuler ve alveolar periyodlardaki sıçan akciğerinde TLR-2, TLR-5 ve TLR-9'un

membransel, sitoplazmik ve nüklear, TLR-4'ün ise membransel lokalizasyon gösterdikleri belirlendi.

Sakkular ve alveolar evrelerdeki sıçanların akciğerlerinde sakkulus/alveol epitel hücrelerinde,

bronşiyollerin epitelinde, fibroblastlar gibi interstisyel bağdoku hücrelerinin çekirdeklerinde, ayrıca

kan damarı endoteli ile medya katmanlarında ve alveol duvarındaki kapillar damar endotellerinin

çekirdekleri ile hücre membranlarında TLR-2, TLR-5 ve TLR-9 için pozitif reaksiyon gözlendi. TLR-

4'ün ise sakkulus ve alveol epiteli ile endotel hücrelerinin membranlarında, bronşiyol epitel

hücrelerinin bazal sitoplazmaları ile apikal yüzeylerinde pozitif reaksiyon verdiği gözlendi. Doğum

sonrası birinci günden itibaren TLR-2, TLR-4, TLR-5 ve TLR-9'un rat akciğer dokusunda eksprese

olduğu ve neonatal süreçte ekspresyonda istatistiksel açıdan önemli bir değişikliğin bulunmadığı

saptandı.

SONUÇ: Bu bulgular sıçan akciğerinin postnatal döneme adaptasyonu için prenatal dönemde

TLR'leri ile donatıldığını göstermektedir.