Haddeli Parlatma Yönteminin Mirkosertlik Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması


Çelik M. , Çaydaş U., Akyüz M., Şahin O.

2nd International Turkish World Engineering and Science Congress, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019, ss.552-557

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.552-557

Özet

Haddeli parlatma yöntemi, dönen iş parçası yüzeyine bir merdane, bilye ya da diskin bastırılarak yüzey özelliklerinin iyileştirildiği bir talaşsız imalat yöntemidir. Yöntemde talaşlı imalat ve yüzey iyileştirme tekniklerinden farklı olarak iş parçası malzemesinde bir azalma olmazken sadece malzemenin yer değiştirmesi söz konusudur. Yöntemde iş parçası yüzeyinde kalıcı şekil değişiklikleri meydana gelmektedir. Bu çalışmada klasik parlatma yöntemlerinde kullanılan merdane yada bilye yerine, kenarı yuvarlatılmış disk şeklinde özel bir aparat kullanılmıştır. İş parçası olarak ise AA 7075-T6 alaşımından tornalama yöntemiyle üretilmiş silindirik parçalar kullanılmıştır. 8 mm çapında torna tezgahında hazırlanan iş parçaları bilgisayarlı nümerik kontrollü bir torna tezgahına bağlanmıştır. Özel olarak tasarlanan disk şeklindeki hadde aparatı tezgah taretine bağlanmış ve numuneler haddeli parlatma yöntemine tabi tutulmuştur. Deneysel tasarım olarak tam faktöriyel deneysel tasarımı kullanılmıştır. Deneylerde paso sayısı ve baskı kuvveti parametreleri belirli seviyelerde değiştirilmiştir. Deneyler sonrasında haddeli parlatma yönteminin malzeme yüzeyindeki ve yüzey altındaki etkilerini ve değişimlerini incelemek amacıyla numunelerdeki mikro sertlik dağılımları incelenmiştir. Her bir numuneden hassas olarak alınan kesitler Vicker mikro sertlik ölçeğinde malzeme yüzeyinden başlayarak 100er mikron aralıklarla malzeme merkezine doğru ölçülmek suretiyle mikro sertlik dağılımı tespit edilmiştir. Ayrıca deney parametrelerinin mikro sertlik dağılımı üzerindeki etkileri istatiksel olarak Varyans analizi (ANOVA) yöntemiyle irdelenmiştir.

The roller polishing method is a chipless manufacturing method in which the surface properties are improved by pressing a roller, ball or disc onto the rotating workpiece surface. Unlike machining, there is no reduction in the workpiece material but only the displacement of the material. In the method, plastic deformations occur on the workpiece surface. In this study, instead of the roller or ball used in classical polishing methods, a special apparatus with a rounded edge was used. Cylindrical parts made of AA 7075-T6 alloy are used as the workpiece. Work pieces prepared on 8 mm diameter lathe are connected to a CNC lathe. The specially designed disc-shaped rolling apparatus was connected to turret and the samples were subjected to the roller polishing method. Full factorial experimental design method is used. In the experiments, the number of passes and compression force parameters were changed at certain levels. After the experiments, the micro hardness distributions of the samples were examined in order to examine the effects and changes of the surface polishing method on the surface of the material. Precise sections taken from each sample were measured on the Vicker micro hardness scale from the material surface to the center of the material at 100 micron intervals and micro hardness distribution was determined. In addition, the effects of the experimental parameters on the micro hardness distribution were analyzed statistically by ANOVA.