Yazmanın Pratiğinin Önemi ve Yazıda Verimlilik Kalkınmada Anahtar Verimlilik,(Başbakanlık Devlet Arşivleri Gen. Müd.Dokümantasyon Daire Başkanlığı Enformasyon Bülteni Yayın No.7653


Creative Commons License

BİLİCİ I. E.

Diğer, ss.18-0, 2007

  • Basım Tarihi: 2007
  • Sayfa Sayıları: ss.18-0

Özet

Söz uçtuktan sonra geriye kalan iz; yaşananlardan geriye kalan tarihtir yazı... Zaman ve mekân sınırlarını aşıp, bilgi birikimini nesilden nesile taşıyan, insanlığın belki de en önemli icadıdır.  Tarihin akışıyla yok olup gidecek bilgileri kaydedip saklama zorunluluğu hisseden insanın 5000 yıllık bir mirasıdır o. İnsanlığın belleği, ‘unutma’nın silmeye çalıştığı bilgiyi, kurtarıp ölümsüzleştirendir.