7. SINIF ÖĞRENCİLERİN ÖYKÜLEYİCİ METİNLERİNİN BAĞDAŞIKLIK VE TUTARLILIK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

ÇOBAN A., KARADÜZ A.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.8, no.19, pp.67-96, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 19
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Page Numbers: pp.67-96

Abstract

The purpose of this research is to examine the narrative texts created by 7th grade 83 students which study in different socio-economic schools including different level according to criteria of cohesion and coherence by considering gender and socio-economic variables. The research data was obtained from narrative texts which were printed by 7th students regarding 10 different story topics that are recommended by the authorities. While analyzing data the scales of “The Scale For Evaluating Cohesion Level” and “The Scale for Evaluating Coherence in Story” developed by Coşkun (2005) were used. The new data found through these scales were analyzed by statistical methods of T-test and ANOVA. According to data obtained in this study, the average use of Cohesion elements per paper created by students are as follows: Reference (13,43), ellipsis (23,22), substitution (0,45), conjunctions (18,06), lexical cohesion (17,09). According to data found in the study, the average of coherence level obtained from texts created by students is (3, 10). According to data found in the study, the average of coherence level obtained from texts created by students is (3, 19).Through the result of T-test it was found on the text created by students that there is a significant difference in favor of girls only in the use “reference” element. According to the result of ANOVA analysis which was done regarding the use of cohesion methods related to socio-economic terms: A significant difference between mean scores of the groups was observed in the terms of Reference, substitution, ellipsis and lexical cohesion. While analyzing the data according to T-test and ANOVA methods it was identified that there is no significant difference in gender and socio-economic perspective. 

Bu araştırmanın amacı, sosyo-ekonomik açıdan farklı gruplardaki okullarda öğrenim gören 83 ilköğretim 7. sınıf öğrencisinin oluşturduğu öyküleyici metinlerin bağdaşıklık ve tutarlılık ölçütlerine göre; çeşitli değişkenler gözetilerek incelenmesidir. Araştırma verileri öğrencilere yazdırılan hikâye edici metinlerden elde edilmiştir. Verilerin analizinde ‘‘bağdaşıklık düzeyi değerlendirme’’, ‘‘öyküleyici anlatım tutarlılık değerlendirme düzeyi’’ ölçekleri kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin oluşturdukları metinlerde bağdaşıklık ögelerinin kullanım ortalamaları şu şekildedir: Gönderim (13,43), eksiltili anlatım (23,22), değiştirim (0,45), bağdalama ögeleri (18,06), kelime bağdaşıklığı (17,09. Metinlerde cinsiyete göre bağdaşıklık araçlarını kullanım sıklığı açısından sadece ‘‘gönderim’’ ögesinin kullanımında kızlar lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Sosyo-ekonomik bakımdan bağdaşıklık araçlarının kullanımı ile ilgili yapılan analizi’ sonucunda: Gönderim, değiştirim, eksilti ve kelime bağdaşıklığı öğelerinde grupların puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilere göre öğrencilerin oluşturdukları metinlerden elde edilen tutarlılık düzeyi ortalaması (3,19)’dur. Tutarlılık düzeyi değerlendirme ölçeğine göre elde edilen verilerin analizlerinde cinsiyet açısından ve sosyo-ekonomik açıdan anlamlı biçimde farklılaşmadığı tespit edilmiştir.