The Evaluation of The Bearing Capacity of Surface Foundation with GIS


Acar M. C.

III. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS – ENGINEERING (BILMES EN 2019), Ankara, Turkey, 7 - 10 October 2019, pp.127-131

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.127-131

Abstract

Özet Gelişen teknoloji ile birlikte geoteknik verilerin bir bütün içinde incelenip değerlendirilmesi ve hızlı karar verme sürecinde bilgisayar destekli uygulamaların kullanımı gereklidir. Bu çalışmada sanayi bölgesi incelenmiş, içinde mevcut olan sanayi yapılarının temel taşıma gücü değerleri belirlenerek sonuçlar coğrafi bilgi sistemi yardımıyla değerlendirilmiştir. Çalışma alanı sınırları sayısallaştırılmış, bölgede yapılmış sondaj ve laboratuvar çalışmalarından alınan veriler ile sayısal formatta veritabanı oluşturulmuştur. Veritabanı için taşıma gücü değerleri Terzaghi (1943)’e dayalı taşıma gücü teorisi dikkate alınarak hesaplanmıştır. Haritaların elde edilmesinde ve değerlendirilmesinde CBS yazılımı olan ArcMAP (V:10.4.1) programıyla mekânsal analiz yöntemlerinden IDW enterpolasyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda arazi geoteknik açıdan değerlendirilerek bölgelerin taşıma gücünü gösteren tematik haritalar oluşturulmuştur.