Successful Treatment of MRONJ in Mandible with Platelet-Rich-Fibrin: A Report of Two Cases


SOYLU E. , ERDİL A., ALTAN A., AKBULUT N., TÜMER M. K.

12. ULUSLARARASI ACBİD KONGRESİ, 9 - 13 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri