Fen bilgisi öğretmen adaylarinin mikro-öğretim yöntemini uygulamaları: bir eylem araştırması


MARULCU I., Dedetürk A.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, ss.353-372, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 11 Konu: 25
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.353-372

Özet

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının özel öğretim becerilerinin geliştirilmesi için kullanılan mikro öğretim yönteminin ve bu yöntemin uygulama usullerinin eylem araştırması perspektifinden değerlendirilmesi ve geliştirilmesidir. Mikro-öğretim yöntemi öğretmen adaylarının öğretmenlik deneyimi kazanmalarını amaçlayan bir laboratuar yöntemi olarak tanımlanmaktadır. Metot etkinliklerin video kameraya kaydedilmesi, görüntü ve seslerin tekrar izlenerek dönüt alınmasına ve alınan bu veriler ışığında düzeltme yapılmasına imkân vermektedir. Çalışma, 2012- 2013 eğitim- öğretim yılında bir devlet üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 4. sınıfta okuyan 68 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Özel Öğretim Yöntemleri II dersi kapsamında öğretmen adayları 6, 7, 8. sınıf fen ve teknoloji dersi öğretim programından kendi seçtikleri bir konuda mikro öğretim yapmışlardır. Öğretmen adaylarının mikro öğretimlerinin video kaydı alınmıştır. Öğretmen adaylarına aynı konuda 2. defa mikro öğretim yapma imkânı verilmiştir.  Dönem sonunda öğrencilere 5 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının ilk mikro öğretim videosunu ikinci mikro öğretimden önce izleme ile 2. mikro-öğretim uygulamasından aldıkları puanlar arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.  

The aim of this study is to evaluate and develop the micro teaching method and its procedures that are used for training pre-service science teachers, from action research perspective. Micro teaching is known as a lab method that aims helping teacher candidates to gain teaching experience. It includes video recording of teaching and allows having feedback after watching the video recording to improve teaching. This study took place in a state university in Turkey. During the 2012-2013 academic year, 68 pre-service elementary science teachers who take the Special Teaching Methods 2 course participated in the study.  Pre-service teachers were asked to micro teach a science subject, which they can freely choose, from the sixth, seventh or eighth grade science curricula. Their micro teachings were video recorded, and they were asked to micro teach the same subject again. At the end of the semester pre-service teachers were asked to complete a questionnaire including five questions. Data were analyzed by using content analysis methods. We found that whether pre-service teachers watched their own video clip of first micro teaching had a significant effect on their second micro teaching scores.