Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarındaki Amga (Amgı) Korgan Üzerine.


AYDIN E.

Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.4, ss.273-282, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
  • Sayfa Sayıları: ss.273-282

Özet

Bu yazıda Köl Tigin yazıtının kuzey yüzünün 8. satırı ile Bilge Kağan yazıtının doğu yüzünün 31. satırında geçen ve iki farklı sekilde yazılan amga korgan ~ amgı korgan yer adı üzerinde duruldu. Yer adının birinci bölümünü olusturan amga ~ amgı sözcüğünün ımga ‘yabani dağ keçisi’ olabileceği, Dokuz Oğuz savaslarında anılan bu yerin de Orhon ve Tula ırmaklarının doğu veya kuzey-doğusunda olması gerektiği önerildi. Anahtar Kelimeler: Amga Korgan, Amgı Korgan, Köl Tigin Yazıtı, Bilge Kağan Yazıtı, Yer Adları.
ABSTRACT In this article, an emphasis has been laid upon the place names amga korgan ~ amgı korgan which were written in two different forms and which appear on the 31st line east face of the Inscription of Bilge Khan as well as on the 8th line of the north face of the Inscription of Köl Tigin. It has been suggested that the word amga ~ amgı, forming the first part of the place name, could be ‘wild mountain goat’, and that this place mentioned in the Dokuz Oguz wars, could be somewhere in the east or north-east of Orhon and Tula rivers.