Bir Finansman Yöntemi Olarak Kiralamanın Satın Alma Alternatifine Karşı Sağladığı Finansal Olanakların Değerlendirilmesi


SEDEF C. A., ÇELİK A.

PARA VE SERMAYE PİYASASI DERGİSİ, no.125, pp.35-37, 1989 (Non Peer-Reviewed Journal)