Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Blastocystis sp. Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi


HIZALER E., ŞENOL V. , ÇETİNKAYA Ü., ŞAHİN İ.

20. Ulusal Parazitoloji Kongresi(Uluslararasr Katrltmh), 25 Eylül - 29 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri