Müzik Öğretmenlerinin Müzik Eğitiminde Teknolojiyi Kullanmalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Doğan Ö.

Turkısh Studies, vol.15, no.5, pp.3301-3314, 2020 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 5
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Turkısh Studies
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, Academic Search Premier, IBZ Online, International Bibliography of Social Sciences, Historical Abstracts, Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Public Affairs Index, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.3301-3314
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

Gelişen çağımızda 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan teknolojinin müzik eğitiminde kullanılması önemli yere sahiptir. Müzik eğitiminde teknoloji desteği; öğrencilerin yaşam boyu eğitim almalarını, yaratıcılıklarının ve öğrenme isteklerinin artmasını, bilgiye kolay ulaşmalarını, daha zevkli eğitim almalarını sağlamaktadır. Bu araştırmada, müzik öğretmenlerinin müzik eğitiminde teknolojiyi kullanma becerilerine yönelik görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kaynak taramaları, mesleki alanda yapılan görüşmeler ve bu araştırma için müzik öğretmenlerine uygulanan anket sonuçlarına göre müzik eğitiminde teknolojinin kullanılması yönünde müzik öğretmenlerinin görüşleri alınmıştır. Bu çalışmada anketin örneklem grubundaki müzik öğretmenlerine uygulanması için araştırma önerisi yazılarak MEB Yeğitek Genel Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar yapılmıştır (05.12.2019 tarihli 81576613/605.01/24212482 sayı nolu). Daha sonra MEB, kamu kurumlarında çalışan kadrolu müzik öğretmenlerine yazı göndererek google form aracılığıyla anketin uygulanmasını sağlamıştır. Gönüllülük esasına dayalı olarak yanıtlanan ankete kamuda çalışan 350 müzik öğretmeni katılmıştır. Anket verileri önce excel programı üzerine işlenmiş, daha sonra veriler üzerinde gerekli istatistiksel çözümlemeler için SPSS programından yararlanılarak yorumlanmıştır. Örneklem grubundaki müzik öğretmenlerinin kişisel bilgileri değerlendirildiğinde çoğunluğunun ortaokulda çalıştığı, cinsiyetinin kadın, 31-45 yaş aralığında, meslekteki çalışma yılının 6- 10 yıl arasında ve büyük bölümünün lisans mezunu olduğu tespit edilmiştir. Anket verileri incelendiğinde müzik öğretmenlerinin müzik eğitiminde teknoloji kullanımlarının geliştirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Müzik öğretmenlerinin çoğunluğunun müzik eğitiminde teknolojiyi kullanmaya yönelik kurs, seminer, vb. etkinliklere katılmadığı fakat imkan sağlanması halinde bu etkinliklere katılmak istedikleri sonucuna varılmıştır. Araştırma analizinin, Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesi, müzik öğretmenlerine yönelik mesleki hizmetiçi eğitim çalışmalarının düzenlenmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Müzik, müzik öğretmenleri, müzik eğitimi, teknoloji.