Tonyukuk Yazıtında Geçen Ek Tag Üzerine.


AYDIN E.

BELLETEN, vol.257, pp.83-94, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 257
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : BELLETEN
  • Page Numbers: pp.83-94

Abstract

Although a century has passed since the first reading of the Inscriptions of the Old Turks, some problems with the inscriptions have not yet settled. The geographical names mentioned on the inscriptions aroused the interest of historians as well as linguists. In this paper, Ek Tag, which is mentioned on the Tonyukuk Inscription, and Ek Tag, which is ascribed to Menandros and is mentioned in the Byzantine sources, have been investigated in terms of whether they are a name of a place or not. As a result, it has been tried to indicate that both names share only a similarity of names. Also, it has been stated that the two names are different from each other and that Ek Tag, which is mentioned on the Tonyukuk Inscription, is a place in the west of the Alay Mountains. Key Words: Ek Tag, Tonyukuk Inscriptions, Byzantine Sources, Middle East, Names of Places.
Eski Türk Yazıtlarının ilk kez okunuşundan bu yana yüzyıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen yazıtlardaki bazı sorunlar hâlledilebilmiş değildir. Özellikle yazıtlarda geçen coğrafi adlar hem tarihçileri hem de dilcileri ilgilendirmiştir. Bu yazıda Tonyukuk Yazıtı’nda geçen Ek Tag ile Menandros’tan nakledilen ve Bizans kaynaklarında geçen Ek Tag’ın aynı yer olup olmadığı incelendi. Sonuç olarak her iki adda yalnızca bir ad benzerliği olduğu ortaya konmaya çalışıldı. Her iki yer adının birbirinden farklı olduğu ve Tonyukuk Yazıtı’nda geçen Ek Tag’ın Alay dağlarının batısında bir yer olduğu önerisi dile getirildi. Anahtar kelimeler: Ek Tag, Tonyukuk Yazıtı, Bizans Kaynakları, Orta Asya, Yer Adları