MANDİBULADA GENİŞ BOYUTTAKİ DENTİGERÖZ KİSTİN MARSÜPYALİZASYONU TAKİBEN ENÜKLEASYONLA TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU


ALTAN A., ERDİL A., TÜMER M. K. , SOYLU E. , AKBULUT N.

25. ULUSLARARASI TAOMS KONGRESİ, 13 - 17 May 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text