İkili ilişkiler güven ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları.


ÇETİNKAYA YILDIZ E., Kemer G., Bulgan G., Tezer E.

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.3, no.29, pp.65-77, 2008 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 29
  • Publication Date: 2008
  • Journal Name: PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.65-77
  • Erciyes University Affiliated: No

Abstract

This study aimed to translate Dyadic Trust Scale into Turkish and to examine the evidence 
related to its validity and reliability. The Scale was administered to 411 married individuals (211 female, 200 male) from Ankara, Aydın, Kayseri, İstanbul, and Sakarya. Findings regarding the 
construct validity of the scale were found to be consistent with the original scale’s one factor 
structure. The results of other validity studies indicated that Dyadic Trust Scale was positively 
and significantly associated with Marital Satisfaction Scale and Emotional Dependency 
Scale. Furthermore, results revealed that males’ dyadic trust score were significantly higher than females’. The Cronbach alpha coefficient for the total scale was found to be .89 whereas split-half reliability coefficient was .86. Results of the study indicated that Dyadic Trust Scale is a valid and reliable instrument to use in Turkey. The findings were discussed within the literature and some suggestions were presented. 
 

Bu çalışma, İkili İlişkiler Güven Ölçeği’nin Türkçe’ye çevirisi ve Ölçeğin (İİGÖ) geçerlik ve güvenirliğine ilişkin kanıtların incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. Ölçek, Ankara, Aydın, İstanbul, Kayseri ve Sakarya illerinden 411 (211 kadın, 200 erkek) evli bireye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği ile ilgili bulgular, orijinal ölçekteki tek boyutlu yapıyı desteklemiştir. Ölçeğin geçerliğine ilişkin diğer kanıtlar,  İİGÖ ile Evlilik Yaşamı Ölçeği ve Duygusal Bağlılık Ölçeği arasındaki korelasyonların olumlu yönde ve anlamlı düzeyde olduğunu göstermiştir.  Bulgular ayrıca, erkeklerin İİGÖ puan ortalamalarının kadınlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğunu ortaya çıkarmıştır. İİGÖ’nün  iç tutarlık katsayısı .89;  iki yarı güvenirliği .86 bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları, ölçeğin ülkemizde kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar literatür çerçevesinde tartışılarak bazı önerilerde bulunulmuştur.