Comparison of polishing methods used in extrinsic discolouration of primary teeth in terms of surface roughiness


Creative Commons License

Duman B., Doğan S.

28th International Congress of Turkish Society of Paediatric Dentistry, Antalya, Turkey, 6 - 09 October 2022, pp.84

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.84
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Recurrent tooth discoloration due to the increase in roughness after polishing is a concern for patients and dentists. This study evaluated the surface roughness of primary molars after different polishing methods through atomic force microscopy (AFM).

Methods: A total of 88 primary teeth were randomly assigned to 4 groups, 22 teeth in each group. Before polishing, roughness measurements and visualizations were performed with AFM. The teeth were polished with four different polishing pastes (Imipomza®, Septodent Détartrine®, Kerr Cleanic®, Shofu Mersaage Regular ®) in line with the manufacturer’s recommendations. After polishing, the average roughness values (Ra), which expresses the surface roughness of the re-scanned teeth, were measured. Ra values were tested statistically with generalized linear models.

Results: In the groups; while there was no significant difference in terms of roughness values (Ra) within the group (p> 0.05), a statistically significant reduction in roughness (Ra) was observed on the sample surfaces after polishing in all groups compared to the baseline (p <0.05).

Conclusions: All polishing methods used in the treatment of primary tooth discoloration can reduce the plaque formation and thus the amount of recoloring by reducing the surface roughness at a similar level.The traditional polishing method (pumice polishing brush), which is more economical and easy to reach, can continue to be used instead of existing polishing pastes in removing discoloration on primary teeth.

Keywords: atomic force microscopy, polishing, primary teeth

Amaç: Parlatma sonrası pürüzlülüğün artması nedeniyle tekrarlayan diş renklenmeleri hastaları ve diş hekimlerini endişelendirmektedir. Bu çalışma, atomik kuvvet mikroskobu (AFM) aracılığıyla farklı polisaj yöntemlerinden sonra süt azı dişlerinin yüzey pürüzlülüğünü değerlendirmektir.

Yöntem: Her grupta 22 diş olmak üzere toplam 88 süt dişi rastgele 4 gruba ayrıldı. Polisaj öncesi, AFM ile pürüzlülük ölçümleri ve görselleştirmeleri yapılmıştır. Üreticinin önerileri doğrultusunda dişler dört farklı polisaj pastası (Imipomza®, Septodent Détartrine®, Kerr Cleanic®, Shofu Mersaage

Regular ®) ile parlatıldı. Parlatma işleminden sonra, yeniden taranan dişlerin yüzey pürüzlülüğünü ifade eden ortalama pürüzlülük değerleri (Ra) ölçüldü. Ra değerleri genelleştirilmiş lineer modeller ile istatiksel olarak test edildi.

Bulgular: Gruplarda; grup içinde pürüzlülük değerleri (Ra) açısından anlamlı bir fark bulunmazken (p> 0.05), tüm gruplarda cilalama sonrası numune yüzeylerinde başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı bir pürüzlülük (Ra) azalması gözlemlendi (p < 0.05).

Sonuçlar: Süt dişlerinde renklenme tedavisinde kullanılan tüm polisaj yöntemleri, yüzey pürüzlülüğünü benzer düzeyde azaltarak plak oluşumun ve dolayısıyla yeniden renklenmeyi azaltabilir. Daha ekonomik ve daha kolay ulaşılabilen geleneksel polisaj yöntemi (pomza polisaj fırçası), süt dişlerindeki renklenmelerin giderilmesinde mevcut polisaj pastalarının yerine kullanılmaya devam edilebilir.

Anahtar Kelimeler: atomik kuvvet mikroskopisi, parlatma, süt diş