PDR ÖĞRENCİLERİNİN KÜLTÜRE DUYARLILIK YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Hamurcu H. , Metin A. , Boran M.

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.108

  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.108

Özet

Bireylerin etnik yapı, dil, cinsiyet, sosyal sınıf, eğitim düzeyi, dinsel yönelim gibi kendi içinde birçok değeri barındıran farklı kültürel özelliklerinin olması, onlara hizmet – ürün sunan kişiler için kültüre duyarlı - çok kültürlü yaklaşım anlayışını gerekli kılmaktadır. Kültüre duyarlı yaklaşım eğitim, sağlık, siyaset gibi alanlarda her geçen gün daha önemli hale gelmektedir. Aynı aile - mahalle içinde farklı yaşam tarzlarına sahip olan kişilerden, göçmen - mültecilere kadar geniş bir çerçevede kültüre duyarlı yaklaşım toplumumuz açısından önemli bir gerekliliktir. Diğer öğretmenlik branşlarına kıyasla, öğretim fonksiyonundan ziyade eğitim (kişilik, benlik oluşturma süreçleri) fonksiyonu ön planda olan Pdr branşında, kültüre duyarlı yaklaşım psikososyal önem taşımaktadır. Kişilik gelişimi ve toplumsallaşma sürecinde öğrencilerin yanında olan Pdr uzmanlarının kültüre duyarlı yeterliliklerinin gelişmiş olması önemlidir. Bu araştırmada, Pdr lisans öğrencilerinin kültüre duyarlı yeterliliklerinin ve yeterliliklerine etki eden faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim göre PDR öğrencilerine araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Türkçe’ye uyarlaması yapılan Kültürlerarası Duyarlılık Ölçeği uygulanmıştır. Ölçek, kültürlerarası etkileşime katılım, kültürel farklılıklara saygı duyma, kültürlerarası etkileşimde özgüven, kültürlerarası etkileşimden zevk alma, kültürel etkileşime özen gösterme alt boyutların sahiptir. Elde edilen veriler üzerinde yapılan istatistik çalışmaları sonucunda öğrencilerin demografik özellikleri, aile modelleri ile ölçeğin alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Demokratik aile yapısına sahip olan öğrencilerin ölçeğin birçok alt boyutunda yüksek puan ortalamasına sahip olduğu görülmüştür. Katılımcıların sınıf seviyesi arttıkça ölçekten aldığı puan ortalamaları da artmıştır. Elde edilen bulgular literatür ekseninde tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.