DENTİGERÖZ KİSTİN MARSÜPİALİZASYONUNDAN SONRA KANİN DİŞİN SPONTAN SÜRMESİ


HERDEM G., AYDINBELGE M. , CANTEKİN K., ETÖZ O. A.

20. TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ BİLİMSEL KONGRESİ, Turkey, 7 - 10 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey