Investigation of The Biogas and Electric Production Potential and Cost from The Cattle Waste in Kayseri


Nuralan Poyraz H., Elden G., Genç G.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, vol.11, pp.1175-1185, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the potentials of biogas and electric production from the cattle waste in the Kocasinan and Melikgazi districts of Kayseri were investigated. Furthermore, three different cases were considered in order to evaluate the productions in terms of environmental and economic aspects. It is assumed that the waste can be collected in the one, two and three plants in the first, second and third cases, respectively. In all considered cases, CO2 emission resulted from transporting of waste and electric production from biogas was determined and electric production cost was calculated by using levelized cost of electricity method. The results were brought that the highest biogas and electric production potential was obtained in Oymaağaç neighborhood in Kocasinan district. However, while the lowest environmental CO2 emission was occurred in Case III, the lowest electricity production cost was achieved in Case II

Bu çalışmada Kayseri ili Kocasinan ve Melikgazi ilçelerindeki büyükbaş hayvan atığından biyogaz ve elektrik üretim potansiyelleri araştırılmıştır. Ayrıca, biyogaz ve elektrik üretimini ekonomik ve çevresel açıdan da değerlendirmek üzere 3 farklı durum ele alınmıştır. Birinci durumda tüm atıkların bir, ikinci durumda iki ve üçüncü durumda üç farklı tesiste toplanacağı kabul edilmiştir. Ele alınan her bir durumda atıkların taşınması ve biyogazdan elektik üretimi kaynaklı açığa çıkan CO2 salınımları ve kademelendirilmiş enerji maliyet modeli kullanılarak elektrik üretim maliyeti belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en yüksek biyogaz ve elektrik üretim potansiyeli Kocasinan ilçesinde bulunan Oymağaç mahallesindedir. Bununla beraber, çevresel açıdan en düşük CO2 salınımı DURUM III’de gerçekleşirken, ekonomik açıdan ise en düşük elektrik üretim maliyeti DURUM II’de elde edilmiştir.