Türkiye faunası için yeni iki Cryptognathus Kramer Acari Actinedida Cryptognathidae türü


KOÇ K., AYYILDIZ N.

II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, 20 - 22 May 1998

  • Publication Type: Conference Paper